F9603 Od diagnózy k léku

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD. (přednášející)
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Základní znalosti z biologie lidského těla, nukleových kyselin, proteinů, organické chemie a teoretických i experimentálních metod výzkumu při studiu interakce mezi biomolekulami (X-ray, NMR, ICT, UV/Vis , etc.)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl uvést do vzájemných souvislostí vnější projevy některých běžně se vyskytujících chorob (Alzheimerova choroba, Ankylosing spondylitis - Bechtěrevova choroba, rakovina) se změnami primární až terciární struktury proteinů, které ovlivňují (ne)správnou funkci proteinu např. při jejich vzájemné interakci, nesprávném uspořádání, interakci s nukleovými kyselinami, malými org. molekulami atp. Současně budou nastíněny způsoby navrhování léčby/léku.
Osnova
  • 1) Představení základního konceptu charakterizace nemoci 2) Historický vývoj léčby 3) Identifikace choroby na molekulární úrovni 4) Role správného uspořádání proteinu, změny v primární sekvenci proteinu 5) Interakce protein-protein, protein-nukleová kyselina, protein-ligand 6) Návrh vhodného léku
Literatura
    doporučená literatura
  • Fillit, H.M. & O'Connell, A.W.: DRUG DISCOVERY AND DEVELOPMENT FOR ALZHEIMER'S DISEASE 2000, Springer, 2002
  • Jucker, M., Beyreuther, K., Haass, C., Nitsch, R.M., Christen, Y.:)Alzheimer:100 Years and Beyond, Springer, 2006
  • Factor, S.A. & Weiner, W.J.: Parkinson’s Disease Diagnosis and Clinical Management 2nd Ed, Demos, NY, 2008
  • Hobbie, R.K. & Roth, B.J.: Intermediate Physics for Medicine and Biology 4th Ed, Springer, 2007
Výukové metody
Předmět bude vyučován formou přednášky, semináře
Metody hodnocení
kolokvium - diskuse o vědeckých článcích k tématu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.