G9391 Permokarbonské pánve ČR

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011
Rozsah
1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. (přednášející), doc. RNDr. Nela Doláková, CSc. (zástupce)
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Předpoklady
( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 76 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/76, pouze zareg.: 0/76, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/76
Mateřské obory/plány
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2011/2012.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2009, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019.