CD301 Oborový seminář III

Přírodovědecká fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/2. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
Sara Pernilla Bohlin, PhD. (cvičící)
RNDr. Miloš Černík, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jaroslav Jonas, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (cvičící)
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc. (cvičící)
Mgr. Jakub Švenda, PhD. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc.
Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
CD201 Oborový seminář II
Studium oboru chemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
V rámci tohoto semináře se student seznamuje s výsledky výzkumu ostatních studentů, pracovníků fakulty a zvaných hostů. Studenti rovněž presentují na semináři výsledky své práce.
Osnova
  • Probírají se aktuální témata výzkumu prováděného na fakultě v oboru chemie.
Literatura
  • KOMENSKÝ, Jan Amos. Schola ludus (Přít.) : De studii pansophici impedimentis ; Laborum scholasticorum in illustri patakino gymnasio continuatio ; Vydání spisu Fortiova a Erasmova ; Fortius redivivus ; Praecepta morum ; Leges scholae bene ordinatae ; Schola ludus ; Coronis. info
Metody hodnocení
Zápočet.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Pro informace o předmětu kontaktujte garanty jednotlivých oborů.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.