F9070 Experimentální metody biofyziky(a)

Přírodovědecká fakulta
podzim 2012
Rozsah
2/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Oldřich Vrána, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Oldřich Vrána, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:50 BFU
Předpoklady
Základní metody analytické chemie, biofyziky a molekulární biologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit studentům
- popsat a vysvětlti techniky nezbytné pro studium struktury a funkce biomolekul
- aplikovat tyto vědomosti pi studiu DNA a proteinů.
Osnova
 • Úvod
 • Separační metody (HPLC)
 • Elektroforéza biopolymerů
 • Flowcytometry
 • Vibrační spektroskopie (IR, Raman, ROA)
 • Faktorová analýza ve spektroskopii
 • CD and LD spektroskopie
 • Kalorimetri biopolymerů
 • Skenovací mikroskopie
 • Fluorescenční spektroskopie (FRET)
Literatura
 • KODÍČEK, Milan a Vladimír KARPENKO. Biofysikální chemie. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Academia, 2000. 337 s. ISBN 8070802731. info
 • PROSSER, Václav. Experimentální metody biofyziky. 1. vyd. Praha: Academia, 1989. 712 s. ISBN 8020000593. info
Výukové metody
přednášky s diskuzí
Metody hodnocení
Kolokvium.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.