IB042 Biology of the osteoclast: origin and bone resorption I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/0. 1 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: z.
Vyučující
prof. Pierre Jurdic (přednášející), prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (zástupce)
Garance
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Poznámka k periodicitě výuky: Pátek 26.10. 2012 od 10.00 do 11.30 hod (A11/306).
Výuka probíhá blokově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2012/IB042