Bi1500 Biologie nádorů pro nebiology aneb buněčná filozofie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2013
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: kz.
Vyučující
prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 16. 9. až Pá 6. 12. Čt 16:00–17:50 B11/235
Předpoklady
Středoškolské znalosti základů buněčné biologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Základem kursu je pohled na mnohobuněčný organismus jako systém tvořený buňkami, které jsou spolu ve vzájemných vztazích a spolupracují. Detailnější pohled na nádory a jejich obecné vlastnosti umožňují hlubší pochopení a vhled do principů a pravidel, která musí být buňkami dodržována, aby mnohobuněčný organismus jako systém fungoval a prospíval. Náplní jednotlivých přednášek kursu bude postupné objasňování jednotlivých vlastností typických pro nádory. To zaostří pozornost na některý z důležitých principů fungování zdravého mnohobuněčného organismu a bude východiskem pro hledání paralel a extrapolací těchto principů a jejich platnosti i v jiných systémech, například v lidské společnosti. Budeme se společně zamýšlet nad otázkou, zda i lidé, podobně jako nádorové buňky, tato pravidla nebezpečně a sebedestruktivně neporušují. Pro zvládnutí kursu vystačí student se středoškolskými znalostmi biologie a s ochotou porozumět, pochopit. Podmínkou úspěšného absolvování kursu a získání dvou kreditů bude pravidelná účast na přednáškách a sepsaní krátké eseje, ve které se student pokusí propojit téma kursu se svým vlastním oborem.
Osnova
 • buněčná filosofie
 • mnohobuněčný organismus jako systém
 • regulace buněčného dělení
 • buněčná smrt
 • buněčná nesmrtelnost
 • výživa nádorů
 • metastázování
 • genetická stabilita - pravidla soužití
 • dva pohledy na vývoj nádorů – vliv mikroprostředí
 • mezibuněčná komunikace
 • mnohobuněčný organismus II
 • nádor jako princip
Literatura
  doporučená literatura
 • WEINBERG, Robert A. Jediná odrodilá bunka :ako vzniká rakovina. 1. vyd. Bratislava: Kalligram, 2000. 177 s. ISBN 80-7149-361-9. info
Výukové metody
přednášky – diskuse
Metody hodnocení
pravidelná docházka na přednášky, esej
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.