EN

PřF:M7985 Analýza přežití - Informace o předmětu

M7985 Analýza přežití

Přírodovědecká fakulta
podzim 2013
Rozsah
2/2/0. 4 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:50 M5,01013
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
M7985/01: Po 12:00–13:50 MP1,01014, S. Katina
M7985/02: Út 8:00–9:50 MP1,01014, S. Katina
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět se zabývá stochastickými metodami zkoumání výskytu událostí v čase. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit metody neparametrické a parametrické statistické inference a statistického modelování pro (ne)cenzurovaná data; implementovat tyto metody v jazyce R; aplikovat je na konkrétních datech;
Osnova
  • cenzorování a jeho typy,
  • typy medicínských studií,
  • funkce přežití a její rozptyl, riziko, střední hodnota a medián přežití,
  • testování hypotéz – porovnání dvou a více křivek přežití, parametrický a neparametrický přístup pro cenzorovaná a necenzorovaná data,
  • zobecnění neparametrických koleračních koeficientů pro případy testování hypotéz o křivkách přežití,
  • semi-parametrické a parametrické regresní modely, Coxův regresní model,
  • příklady z biologie a medicíny v jazyce R.
Literatura
  • KLEIN, John P. a Melvin L. MOESCHBERGER. Survival analysis : techniques for censored and truncated data. 2nd ed. New York: Springer, 2003. xv, 536. ISBN 9781441929853. info
Výukové metody
přednášky, cvičení, domácí úkoly
Metody hodnocení
domácí úkoly, ústní skouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.