Z7262 Geoinformatika ve veřejné správě

Přírodovědecká fakulta
podzim 2013
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:50 G2,02003
Předpoklady
PROGRAM ( N - GK ) || KREDITY_MIN ( 90 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 85 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/85, pouze zareg.: 0/85, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/85
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seznámit studenty se současným stavem nasazení geoinformačních technologií ve veřejné správě. Pozornost je věnována technologickým a datovým aspektům využití geografickým dat, hlavním oblastem aplikací a současné strategii užití. Po absolvování předmětu budou studenti schopni prozumět problematice strategie zavádění, užití a poskytování geografických dat ve veřejné správě.
Osnova
 • 1. Úvod do geoinformační problematiky ve veřejné správě – vymezení pojmů, historie;
 • 2. Možnosti geoinformačních technologií ve veřejné správě;
 • 3. Centrální veřejná správa, registry a jejich vazba na prostorová data;
 • 4. Strategie nasazení GI na krajských úřadech a jejich odborech;
 • 5. Nasazení GI na městských úřadech a ORP;
 • 6. Základní zdroje prostorových dat pro veřejnou správu - Katastr nemovitostí, katastrální mapa, digitální technická mapa, ZABAGED;
 • 7. Tematické zdroje prostorových dat pro veřejnou správu – územní plány, informace o životním prostředí, dopravní informace;
 • 8. Geoinformační technologie ve veřejné správě – strategie, vybavenost, užití;
 • 9. Státní informační politika, strategie užití prostorových informací, NGII.
Literatura
  doporučená literatura
 • KONEČNÝ, Milan, Petr KUBÍČEK a Miroslav KOLÁŘ. Globální geoinformační infrastruktury. In Datové infrastruktury pro prostorově informační společnost. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 15-18, 4 s. ISBN 978-80-210-6014-2. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Předmět je zakončen ústní zkouškou/testem v rozsahu přednášené látky.
Informace učitele
http://www.muni.cz/people/1919/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011 - akreditace, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.