Bi9006 Diplomová práce III.

Přírodovědecká fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/10. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
vedoucí diplomové práce (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět je spjat s přípravou studentských prací a jeho cílem je zajistit: - řešení tématu v diskusi a se souhlasem vedoucího práce - přípravu na obhajobu tématu
Osnova
  • Individuální konzultace v průběhu zpracování práce.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Aktivní přístup studenta k vypracování práce
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za úspěšný postup v přípravě práce (za odevzdání práce se souhlasem vedoucího).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Studenti matematické biologie absolvují tento předmět na katedře, kde vypracovávají svoji diplomovou práci.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.