Bi0954 Bioetika - kazuistiky online

Přírodovědecká fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/0/2. online výuka. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Petr Chlapek, DiS., Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Veronika Oškerová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi0952 Bioetika - seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kursu je prohlubovat teoretické poznatky z oblasti bioetiky a současně rozvíjet schopnosti argumentace a kritického myšlení. Předmět bude probíhat formou on-line předmětové diskuse do které si studenti připraví prezentace kazuistik na témata zvolená dle svého zájmu, včetně otázek pokrývajících základní eticky sporné body dané kazuistiky. V diskusi pak budou studenti tyto kazuistiky analyzovat. Úvodní modelové kazuistiky budou prezentovány vyučujícím.
Osnova
  • 1. VÝZKUM NA ZVÍŘATECH (volba vhodného modelového objektu, dodržování principu 3R) 2. VÝZKUM NA LIDSKÉM SUBJEKTU (terapeutický a neterapeutický výzkum, klinické hodnocení léčiv, pozorovací a behaviorální studie, účast zranitelných skupin) 3. TRANSPLANTAČNÍ MEDICÍNA (odběr tkání a orgánů pro transplantační účely a pro výzkum, princip předpokládaného ne/souhlasu, principy alokace) 4. BIOBANKING (přístup k biologickému materiálu pro výzkumné účely, problematika informovaného souhlasu, banky biologického materiálu a vzorků DNA) 5. BUNĚČNÉ TECHNOLOGIE (výzkum na embryích, tvorba chimér, kmenové buňky, klonování a koncept reprodukční svobody) 6. ASISTOVANÁ REPRODUKCE (dostupnost metod asistované reprodukce, dárcovství gamet, náhradní mateřství, věkové a sociální limity) 7. GENETICKÁ DIAGNOSTIKA PŘED NAROZENÍM (preimplantační diagnostika, prenatální diagnostika, problematika interrupcí z genetických indikací vs. péče o extrémně nezralé novorozence) 8. POSTNATÁLNÍ GENETICKÉ TESTOVÁNÍ (genetická diagnostika, genetický screening, presymptomatické testování, testování genetických predispozic k onemocněním, forenzní genetika, testování paternity, "rekreační" genetika) 9. KONEC ŽIVOTA V MODERÍ SPOLEČNOSTI (problematika bolesti, asistovaná sebevražda, euthanasie) 10. GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (transgenoze pro výzkumné a komerční účely, GM potraviny a produkty) 11. EUGENIKA A ENHANCEMENT ČLOVĚKA (eugenika a dysgenika, genová terapie vs. genový enhancement, negenetické vylepšování člověka) 12. ETIKA VĚDECKÉ PRÁCE (autorství a duševní vlastnictví, zveřejňování výsledků, expertní činnost, základní principy vědeckého výzkumu vs. alternativní věda, alternativní medicína)
Výukové metody
Výuka bude probíhat ve formě online předmětové diskuse (2 h týdně), kde budou studenti diskutovat kazuistiky prezentované v menší míře vyučujícím, ve větší míře pak samotnými studenty.
Metody hodnocení
Předpokladem úspěšného ukončení předmětu je aktivní participace studentů v online předmětové diskusi. Předmět je ukončen kolokviem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.