EN

PřF:Bi8763 Determ. suchozem. bezobratlých - Informace o předmětu

Bi8763 Determinace suchozemských bezobratlých - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 12:00–15:50 A36-223
Předpoklady
Bi1030 Fylog. a diver. bezobratlých
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 14 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/14, pouze zareg.: 0/14, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/14
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen determinovat suchozemské zástupce ekologicky a bioindikačně významných skupin jako jsou: Annelida: Lumbricidae, Enchytraeidae; Gastropoda; Isopoda, Diplopoda, Chilopoda, Opiliones, Araneae (vybrané čeledi), Cicadomorpha, Heteroptera, Caelifera, Ensifera, Formicidae, Coleoptera (vybrané čeledi).
Osnova
  • Annelida: Lumbricidae, Enchytraeidae; Gastropoda; Isopoda, Diplopoda, Chilopoda, Opiliones, Araneae (vybrané čeledi), Cicadomorpha, Heteroptera, Caelifera, Ensifera, Formicidae, Coleoptera (vybrané čeledi).
Literatura
  • Klíče zvířeny ČR 1 - 5.
  • SEIFERT, Bernhard. Die Ameisen Mittel- und Nordeuropas. Tauer: lutra Verlags- und Vetriebsgesellschaft, 2007. 368 s. ISBN 9783936412031. info
  • HŮRKA, Karel. Beetles of the Czech and Slovak Republics. 1st ed. Zlín: Kabourek, 2005. 390 s. ISBN 8086447111. info
  • KOČÁREK, Petr, Jaroslav HOLUŠA a Ľubomír VIDLIČKA. Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera České a Slovenské republiky :[ilustrovaný klíč]. 1st ed. Zlín: Kabourek, 2005. 348 s. ISBN 8086447057. info
  • BUCHAR, Jan. Klíč k určování bezobratlých. 1. vyd. Praha: Scientia, 1995. 285 s. ISBN 80-85827-81-6. info
  • PFEFFER, Antonín. Zentral- und westpaläarktische Borken- und Kernkäfer : (Coleoptera: Scolytidae, Platypodidae). Illustrated by Miloš Knížek, Photo by Václav Zumr. Basel: Pro Entomologia, c/o Naturhistorisches Museum Basel, 1995. 310 s. ISBN 3952084069. info
  • HŮRKA, Karel. Střevlíkovití (Carabidae). Vyd. 1. Praha: Academia, 1992. 192 s. ISBN 8020004300. info
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
zápočet se uděluje za aktivní účast na cvičeních
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2017.