F7130 Mechanické vlastnosti pevných látek

Přírodovědecká fakulta
podzim 2015
Rozsah
2/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:50 FUA
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem přednášky "Mechanické vlastnosti pevných látek" je seznámení studentů s problematikou fyziky materiálů a základních technologických procesů v materiálového inženýrství. Část přednášky je zaměřena na perspektivní materiály. Přednáška je zaměřena na studenty fyziky a dalších přírodovědných oborů. Student by po absolvování této přednášky měl znát definice a způsoby měření základních materiálových charakteristik. Měl by znát fyzikální mechanismy, které tyto charakteristiky určují a ovlivňují. Měl by se orientovat v druzích a možnostech použití běžných materiálů.
Osnova
  • Mechanické vlastnosti pevných látek 1. Tenzor napětí a deformace 2. Lineární elasticita 3. Mechanické zkoušky, základní veličiny 4. Rovnovážné diagramy 5. Mechanismy elastické deformace 6. Mechanismy plastické deformace: dislokace, dvojčatění, fázová transformace, difúze 7. Únava, creep, křehký lom materiálů 8. Příklady používaných a vyvíjených materiálů
Literatura
  • ŠESTÁK, J., STRNAD, D., TŘÍSKA, A.: Speciální technologie a materiály. Academia Praha 1993.
Výukové metody
Přednáška doplněná exkurzí do laboratoří Ústavu fyziky materiálů, AV ČR
Metody hodnocení
Ukončení přednášky: kolokvium. Průběh kolokvia: student si vytáhne dvě náhodně vybrané otázky. Po písemné přípravě a krátké diskusi je mu uděleno (neuděleno) hodnocení "prospěl" (neprospěl). Kolokvium lze opakovat v souladu se studijním řádem.
Informace učitele
Literatura: ŠESTÁK, J., STRNAD, D., TŘÍSKA, A.: Speciální technologie a materiály. Academia Praha 1993. POKLUDA, J., KROUPA, F., OBDRŽÁLEK, L.: Mechanické vlastnosti a struktura pevných látek. PC-DIR spol.s.r.o, Brno 1994. BROŽ, J. a kol.: Základy fyzikálních měření, SPN Praha, 1967. SODOMKA, L., FIALA,J.: Fyzika a chemie kondenzovaných látek s aplikacemi. ADHESIV Liberec 2004. PLUHAŘ, J. a kol.: Nauka o materiálech. SNTL/Alfa 1989 KRATOCHVÍL, P., LUKÁČ, P., SPRUŠIL, B.: Úvod do fyziky kovů I. SNTL/Alfa 1984
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 6. 2018 09:42, 25. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému