Z8154 Programování v geoinformatice

Přírodovědecká fakulta
podzim 2015
Rozsah
1/4. 5 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Karel Staněk, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Adam Mertel, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Staněk, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 16:00–16:50 Z7,02017a
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z8154/01: Po 9:00–12:50 Z7,02017a, A. Mertel
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 90 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními postupy programování a jejich využitím při práci s dostupným GIS software. Základní část kurzu a je věnována jazyku Visual Basic a prostředí ArcGIS. Mimo základních konstruktů jazyka Visual Basic bude proveden i přehled programového rozhraní, datového modelu a elementárních funkcí ArcGIS. V závěru kurzu bude pozornost věnována prostředí OpenJump a programovacímu jazyku JAVA.
Osnova
  • 1. Principy objektově orientovaného programování 2. Cykly a větvení 3. Základní prvky Visual Basicu I. 4. Základní prvky Visual Basicu II. 5. Skriptovací prostředí v v ArcGIS 6. Datový model ArcGIS 7. Skriptování funkcí v ArcGIS principy 8. Skriptování funkcí v ArcGIS základní funkce 9. Struktura programovacího jazyka JAVA 10. Modelování geografických dat v knihovně JTS 11. Tvorba uživatelských funkcí v JTS Osnova cvičení 1. Možnosti automatizace v prostředí ArcGIS Desktop (kalkulace, Model Builder). 2. Základy programovacího jazyka Visual Basic. 3. Datové typy, proměnné, příkazy. 4. Podmínky, cykly. 5. Procedury, funkce,ladění programu. 6. Základy objektově orientovaného programování. 7. Využití základních komponent (Label, EditBox, Button, CheckBox), obsluha událostí v ArcGIS Desktop. 8. Implementace nástrojů rozšiřujících možností práce v prostředí ArcGIS Desktop. 9. Zpracování dat v personal geodatabase. 10. Automatizované zpracovaní dat pomocí ArcGIS Extensions. 11. Automatizovaná úprava geometrie prostorových dat.
Literatura
  • http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/welcome.htm
  • ECKEL, Bruce. Myslíme v jazyku Java : knihovna programátora. Praha: Grada, 2001. 431 s. ISBN 8024790106. info
  • ALBRECHT, Bob a Karl ALBRECHT. Teach yourself visual basic. Berkeley: McGraw-Hill, 1996. xiv, 494. ISBN 0078820782. info
Výukové metody
přednášky a praktická cvičení
Metody hodnocení
Předmět je zakončen klasifikovaným zápoètem, který je zhodnocením závěrečného písemného testu a práce studentů v průběhu cvičení (2 testy během semestru, ve 4. a 7. týdnu).
Informace učitele
Předmět je zakončen klasifikovaným zápoètem, který je zhodnocením závěrečného písemného testu a práce studentů v průběhu cvičení (2 testy během semestru, ve 4. a 7. týdnu). Předpokladem ukončení je schopnost samostatného sestavení programu řeššící zadaný problém z oblasti geoinformatiky a orientace v prezentovaných technologiích.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.