Z8154 Programování v geoinformatice

Přírodovědecká fakulta
jaro 2005
Rozsah
1/4. 6 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Karel Staněk, Ph.D. (přednášející)
Ing. et Ing. Jakub Hrádek (cvičící)
Garance
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Staněk, Ph.D.
Rozvrh
Út 14:00–14:50 Z1
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z8154/01: St 8:00–11:50 Z1, K. Staněk
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy objektově orientovaného programování pro účely využití schopností GIS a kartografické publikace na WWW. Kurs je postaven na OO interpretovaném jazyce Ruby. Součástí kurzu je využití tohoto jazyka pro práci s geodaty, DBMS, objekty COM/CORBA a návrhu serverových WWW aplikací. Pro tvorbu klientských aplikací na WWW jsou do kurzu zařazeny základy jazyka JavaScript.
Osnova
  • 1.Základy práce v operačních systémech LINUX a MS WINDOWS 2.Principy objektově orientovaného programování 3.Struktura programovacího jazyka Ruby 4.Vybrané třídy jazyka Ruby 5.Modelování geografických dat v jazyce Ruby 6.Práce s databázemi prostřednictvím jazyka Ruby 7.Použití COM a CORBA objektů v jazyce Ruby 8.Rozšiřování funkcionality GIS prostředí prostřednictvím jazyka Ruby 9.Programování na WWW 10.DOM a JavaScript 11.Použití JavaScriptu v SVG 12.Tvorba WWW serverových aplikací v jazyce RUBY 13.Vytváření grafiky pro WWW prostřednictvím grafické knihovny GD
Informace učitele
Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, který je zhodnocením závěrečného písemného testu a práce studentů v průběhu cvičení. Předpokladem ukončení je schopnost samostatného sestavení programu v jazyce Ruby řešící zadaný problém z oblasti geoinformatiky. Student by měl být dále schopen provést jednoduchou vizualizaci dat za použití knihovny GD a implementovat dynamické vlastnosti do SVG dokumentu prostřednictvím JavaScriptu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2004, jaro 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.