F1031 Matematika o krok napřed

Přírodovědecká fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 13:00–14:50 F4,03017
Předpoklady
Středoškolská matematika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Student bude postupně získávat znalosti a praktické dovednosti v oblasti matematického aparátu potřebného pro studium předmětu F1030 Mechanika a molekulová fyzika - v týdenním předstihu před přednáškou F1030. Znalosti a dovednosti získané absolvováním předmětu využije i při studiu navazujících předmětů kurzu obecné fyziky.
Osnova
 • 1. Vektory a práce s nimi.
 • 2. Matematika "nekonečně malého": skalární a vektorové funkce, limity, derivování -- od trajektorie ke zrychlení.
 • 3. Matematika "nekonečně malého": integrování -- od zrychlení k trajektorii.
 • 4. Přibližné vyjádření hodnot funkcí pomocí polynomů. 5. Matematika pohybových rovnic I. (základy řešení nejjednodušších diferenciálních rovnic).
 • 6. Matematika pohybových rovnic II. (základy řešení nejjednodušších diferenciálních rovnic).
 • 7. Funkce dvou a tří proměnných, křivkový integrál.
 • 8. Funkce dvou a tří proměnných, parciální derivace, úplný diferenciál.
 • 9. Vícenásobné integrování a něco o tenzorech.
 • 10. Plošný integrál.
 • 11. Převod integrálu z integračního oboru na jeho hranici (integrální věty).
 • 12. Ještě jednou křivkové integrály a jejich závislost/nezávislost na integrační křivce.
 • 13. Náhodné veličiny (diskrétní a spojité rozdělení a jeho základní charakteristiky).
 • 14. Matematická příprava ke zkoušce z Mechaniky a molekulové fyziky (problémy dle volby studentů).
 • Poznámka: Jednotlivá témata odpovídají týdnům v semestru. Zabývají se matematickým aparátem potřebným k bezproblémovému pochopení témat předmětu F1030 (Mechanika a molekulová fyzika) se stejným pořadovým číslem v osnově.
Literatura
  doporučená literatura
 • MUSILOVÁ, Jana a Pavla MUSILOVÁ. Matematika II pro porozumění i praxi. první. Brno: VUTIUM (Vysoké učení technické v Brně), 2012. 697 s. ISBN 978-80-214-4071-5. info
 • MUSILOVÁ, Jana a Pavla MUSILOVÁ. Matematika pro porozumění i praxi I. Vydání druhé, doplněné. Brno: VUTIUM, VUT Brno, 2009. 339 s. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-214-3631-2. info
Výukové metody
přednáška, seminář
Metody hodnocení
jeden průběžný test (druhý týden listopadu) a jeden závěrečný test (v posledním cvičení v semestru)
Navazující předměty
Informace učitele
Požadavky pro získání zápočtu PS 2015:
1) odevzdání domácí úlohy ke každému tématu v těchto termínech:
témata 1 až 4 ... do konce října
témata 5 až 8 ... do konce listopadu
témata 9 až 13 ... do konce semestru
Domácí úloha zahrnuje 3 až 5 příkladů ke každému tématu.

Zadání domácích úloh jsou zde: http://www.physics.muni.cz/~janam/study_texts.php

2) Získání nejméně třetiny dosažitelných bodů v testech (souhrnně).
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2017/F1031