F7450 Optoelektronika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jan Janča, DrSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 9. až Pá 15. 12. Po 14:00–15:50 Fcom,01034
Předpoklady
Schopnost práce s Maxwellovými rovnicemi. Doporučuji absolvování přednášek: Elektřina a magnetizmus, Optika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, aby studenti porozuměli problematice optoelektroniky, zejména tématům vyjmenovaným v osnově předmětu.
Výstupy z učení
Očekává se, že student si z předmětu odnese porozumnění principům a využití světlovodů, bude se orientovat ve způsobech, jakými je možné světlo a IČ záření v optoelektronice modulovat a jak je detekovat, získá přehled přes nelineární optické jevy a další témata spadající pod optoelektroniku.
Osnova
 • Optická vlákna (výhody opt. vláken, elektomagnetické pole a módy v opt. vláknech, útlum, trajektorie paprsků, disperze, typy opt. vláken, výroba, optické kabely, optické vláknové senzory)
 • Rovinné světlovody
 • Modulace světla
 • Elektrooptika (vč. optiky anizotropních prostředí)
 • Akustooptika
 • Kapalné krystaly
 • Detektory v optoelektronice
 • Úvod do nelineární optiky
Literatura
 • YARIV, Amnon. Optical electronics in modern communications. 5th ed. New York: Oxford University Press, 1997. xviii, 744. ISBN 0195106261. info
 • GHATAK, Ajoy K. a K. THYAGARAJAN. Introduction to fiber optics. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. x, 565 s. ISBN 0-521-57785-3. info
 • URBAN, F. Optoelektronika. Brno: VUT, 1985. info
 • FILKA, M. Optoelektronika v telekomunikacích. Praha: SNTL, 1982. info
 • Saleh, Bahaa E. A. - Teich, Malvin Carl. Základy fotoniky. Sv. 2-4 : Fundamentals of photonics (Orig.). Vyd. 1. Praha : Matfyzpress, 1994-6
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Výuka je zakončena písemným testem. Během semestru je od každého studenta požadován krátký referát.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
L.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2019.