EN

PřF:Bi5580c Obecná ekotoxikologie-cv - Informace o předmětu

Bi5580c Obecná ekotoxikologie - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jiří Novák, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Novák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( Bi5580 Obecná ekotoxikologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Seminář rozšiřuje a doplňuje přednášku z Obecné ekotoxikologie (Bi5580). Po absolvování semináře budou studenti schopni:
- realizovat ekotoxikologický test ovlivnění klíčivosti hořčice seté
- provést základní vyhodnocení výsledků testu
- vyhledávat a pracovat s toxikologickými daty, studenti se naučí využívat dostupné databáze s toxikologickými daty a formou samostatného projektu zpracují údaje o modelových látkách
- popsat a diskutovat ekotoxikologické metody (demonstrace v laboratořích centra RECETOX)
Osnova
 • 1. Základní principy ekotoxikologie – vymezení vědního oboru, vztahy s ostatními obory, zejména s environmentální chemií. Studium osudu a efektů chemických látek, využití v analýze rizik.
 • 2. Získávání, analýza a interpretace toxikologických dat, toxicita individuálních chemikálií a chemických směsí.
 • 3. Příklady experimentálních výsledků (vědecké práce z environmentální chemie a ekotoxikologie), příklady a diskuse o metodách v ekotoxikologii.
 • 4. Základní principy čtení a užívání vědecké literatury. Používání vědeckých databází a samostatné zpracování vybraných textů do krátkých přednášek, vedení k přehledné prezentaci výsledků ostatním studentům.
 • 5. Samostatná příprava úvahové eseje zaměřené na rozvíjení samostatného přemýšlení o problémech životního prostředí.
 • 6. Exkurze na špičkově vybavené výzkumné pracoviště. Prezentace moderních přístrojů používaných v ekotoxikologii, jejich aplikace a možnosti v ekotoxikologii. Diskuse nad modelovými experimenty (stanovení cytotoxicity, dioxinové toxicity, estrogenního potenciálu vzorků z prostředí).
 • 7. Stanovení toxicity neznámé látky pomocí testu klíčivosti hořčice bílé Sinapis alba.
 • 8. Zpracování získaných výsledků a příprava protokolů.
Literatura
 • CALOW, P. Handbook of Ecotoxicology Vol. I and II. London, U.K.: Blackwell Scientific publications, 1993. info
Výukové metody
Praktická laboratorní cvičení stanovení toxicity neznámé látky pomocí testu klíčivosti Sinapis alba
Samostatný projekt (prohledání databází, zpracování do reportu)
Exkurze do laboratoří centra, diskuse o používaných metodách. Ukázka pokročilých metod využívaných v centru
Metody hodnocení
Studenti získají zápočet za vypracování samostatného projektu, účast na cvičeních, ze kterých odevzdají experimentální protokoly a za účast na exkurzi a demonstracích v laboratořích RECETOX.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/Bi5580c