Bi7007 Bioindikace a hodnocení ekologického stavu povrchových vod

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018

Předmět se v období podzim 2018 nevypisuje.

Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( Bi5200 Bakalářská práce I || Bi5785 Bakal. práce I. )&& Bi5080 Základy ekologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět se zabývá principy bioindikace ve vodním prostředí, používanými metodami a jejich aplikací v programech monitoringu ekologického stavu povrchových vod v evropských podmínkách se speciálním zaměřením na ČR. Pozornost je věnována různým složkám bioty využívaných při monitoringu povrchových vod tekoucích i stojatých s důrazem na teoretické i praktické aspekty.
Osnova
  • 1. Principy bioindikace obecně. 2. Systémy hodnocení. 3. Přehled složek bioty, stresorů a používaných metod hodnocení. 4. Metody: tekoucí vody: fytoplankton a fytobentos. 5. Metody: tekoucí vody: makrofyta. 6. Metody: tekoucí vody: makrozoobentos. 7. Metody: tekoucí vody: ryby. 8. Metody: stojaté vody: fytoplankton a fytobentos. 9. Metody: stojaté vody: makrofyta. 10. Metody: stojaté vody: zooplankton. 11. Metody: stojaté vody: makrozoobentos. 12. Metody: stojaté vody: ryby. 13. Programy biomonitoringu povrchových vod v CR.
Další komentáře
Předmět již není vypisován.
Poznámka k periodicitě výuky: předmět přesunut do jarního semestru, v podzimním není vypisován.
Vypisován pouze v lichých letech.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2007, podzim 2009, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2021.