Bi8612c Komparativní osteologie - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Soňa Boriová (cvičící)
Mgr. Tomáš Janoušek (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D.
Ústav antropologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav antropologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. Po 10:00–11:50 Bp1,01007
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je prohloubit praktické znalosti a dovednosti studentů antropologie získaných v předmětu Komparativní osteologie. Během tohoto kurzu budou posluchači seznámeni s metodami a zásadami při práci s lidským a zvířecím osteologickým materiálem pleistocénu a holocénu.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen: - aplikovat základní komparativní postupy a metody vedoucí ke schopnosti anatomicky popsat a taxonomicky určit osteologický materiál, - odhadnout věk podle kosterních vzorků, - popsat základní tafonomické činitele, podílející se na tafonomické historii sledované archeologické lokality.
Osnova
 • 1. Komparativní osteologie: základní metodické postupy při vyhodnocování osteologického souboru (MNI, NISP, MNE, MAU; odhad věku; adaptace skeletu na odlišné potravní strategie)
 • 2-3. Skeleton axiale I. Cranium: procvičování mezidruhových rozdílů a růstových změn
 • 4. Odontologie: procvičování mezidruhových rozdílů a růstových změn
 • 5. Skeleton axiale II. Ossa trunci: procvičování mezidruhových rozdílů a růstových změn
 • 6-7. Skeleton membrorum (appendiculare): horní/přední končetina, procvičování mezidruhových rozdílů a růstových změn
 • 8-9. Skeleton membrorum (appendiculare): dolní/zadní končetina, procvičování mezidruhových rozdílů a růstových změn
 • 10-11. Tafonomie: procvičování vlivu biotických a abiotických činitelů na osteologický materiál z různých archeologických kontextů
 • 12. Vztah člověka a zvířat: vliv domestikace na variabilitu skeletu vybraných živočišných druhů
Literatura
  povinná literatura
 • FRANCE, Diane L. Human and nonhuman bone identification : a color atlas. Boca Raton, Fla.: CRC Press, 2009. xvii, 734. ISBN 9781420062861. info
 • HILLSON, Simon. Mammal bones and teeth : an introductory guide to methods of identification. 1st pub. Walnut Creek, Calif.: Left Coast Press, 1992. ix, 64. ISBN 9780905853307. info
 • HILLSON, Simon. Teeth. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 2005. xiv, 373. ISBN 0521545498. info
 • LYMAN, R. Lee. Vertebrate taphonomy. 1st pub. New York: Cambridge University Press, 1994. xxvi, 524. ISBN 0521458404. info
 • WHITE, T. D. a Pieter A. FOLKENS. The human bone manual. Boston: Elsevier Academic, 2005. xx, 464. ISBN 0120884674. info
  doporučená literatura
 • Adams, J. B., Crabtree, P. J. 2008: Comparative skeletal anatomy: A photographic atlas for medical examiners, coroners, forensic anthropologist and archeologist. New York: Springer.
 • Hupková, A., Urbanová, P., Pěnička, R. 2012: Virtuální učebnice pro studium morfologie kostry člověka. Dostupná na: http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=592
 • Reitz E. J., Wing, E. S. 2008: Zooarchaeology. Cambridge: Cambridge University Press.
Výukové metody
Příprava formou praktického cvičení. Pod vedením vyučujícího studenti samostatně nebo ve skupinách provádějí praktické úkoly související s látkou probíranou v kurzu Komparativní osteologie.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě laboratorních protokolů a průběžné přípravy do cvičení.
Informace učitele
Kurz je doporučeno absolvovat v návaznosti na předměty Bi1231, Bi2232 a Bi3233 Anatomie pro antropology I-III, Bi6868 Evoluce kosterní soustavy a Bi9291 Ekologie člověka v kvartéru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.