Bi8612c Komparativní osteologie - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D. (cvičící)
Daniel Angelo Gaudio, PhD (cvičící)
Mgr. Gabriela Dreslerová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Robin Pěnička, Ph.D. (cvičící)
Leslie Quade, MSc, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.
Ústav antropologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav antropologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 10:00–11:50 prace doma
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je prohloubit praktické znalosti a dovednosti studentů antropologie získaných v předmětu Komparativní osteologie. Během tohoto kurzu budou posluchači seznámeni s metodami a zásadami při práci s lidským a zvířecím osteologickými nálezy.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen: - aplikovat základní komparativní postupy a metody vedoucí ke schopnosti anatomicky popsat a taxonomicky určit osteologický materiál, - odhadnout věk podle kosterních vzorků, - popsat základní tafonomické činitele, podílející se na tafonomické historii sledované archeologické lokality.
Osnova
 • 1-2. Komparativní osteologie: základní metodické postupy při vyhodnocování osteologického souboru, histologie kostní a zubních tkání – Petra Urbanová (9/10/2020, 16/10/2020)
 • 3-4. Skeleton axiale: procvičování mezidruhových rozdílů a růstových změn – Gabriela Dreslerová (23/10/2020), Daniel Gaudio (30/10/2020)
 • 5. Odontologie: procvičování mezidruhových rozdílů a růstových změn – Robin Pěnička (6/11/2020)
 • 6-7. Skeleton membrorum: horní/přední končetina, procvičování mezidruhových rozdílů a růstových změn – Gabriela Dreslerová (13/11/2020), Daniel Gaudio (20/11/2020)
 • 8-9. Skeleton membrorum: dolní/zadní končetina, procvičování mezidruhových rozdílů a růstových změn - Gabriela Dreslerová (27/11/2020), Daniel Gaudio (4/12/2020)
 • 10. Determinace souboru zvířecích kostí v praxi – Gabriela Dreslerová (11/12/2020)
 • 11-12. Tafonomie a praktické procvičování – Daniel Gaudio (8/1/2021, 15/1/2021)
Literatura
  povinná literatura
 • FRANCE, Diane L. Human and nonhuman bone identification : a color atlas. Boca Raton, Fla.: CRC Press, 2009. xvii, 734. ISBN 9781420062861. info
 • HILLSON, Simon. Mammal bones and teeth : an introductory guide to methods of identification. 1st pub. Walnut Creek, Calif.: Left Coast Press, 1992. ix, 64. ISBN 9780905853307. info
 • HILLSON, Simon. Teeth. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 2005. xiv, 373. ISBN 0521545498. URL info
 • LYMAN, R. Lee. Vertebrate taphonomy. 1st pub. New York: Cambridge University Press, 1994. xxvi, 524. ISBN 0521458404. URL info
 • WHITE, T. D. a Pieter A. FOLKENS. The human bone manual. Boston: Elsevier Academic, 2005. xx, 464. ISBN 0120884674. URL info
  doporučená literatura
 • Adams, J. B., Crabtree, P. J. 2008: Comparative skeletal anatomy: A photographic atlas for medical examiners, coroners, forensic anthropologist and archeologist. New York: Springer.
 • Hupková, A., Urbanová, P., Pěnička, R. 2012: Virtuální učebnice pro studium morfologie kostry člověka. Dostupná na: http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=592
 • Reitz E. J., Wing, E. S. 2008: Zooarchaeology. Cambridge: Cambridge University Press.
 • https://is.muni.cz/auth/el/sci/podzim2017/Bi8612/um/atlas_komparativni_osteologie/index.html#authors
Výukové metody
Příprava formou praktického cvičení. Pod vedením vyučujícího studenti samostatně nebo ve skupinách provádějí praktické úkoly související s látkou probíranou v kurzu Komparativní osteologie. Výuka bude probíhat v českém a anglickém jazyce. Výuka bude probíhat prezenční i distanční formou s ohledem na probíranou látku.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě laboratorních protokolů a průběžné přípravy do cvičení.
Informace učitele
Kurz je doporučeno absolvovat v návaznosti na předměty Bi1231, Bi2232 a Bi3233 Anatomie pro antropology I-III, Bi6868 Evoluce kosterní soustavy.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.