C1605 Základy obecné a anorganické chemie - seminář

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 24. 9. až Pá 14. 12. Pá 11:00–12:50 B11/305
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V rámci kurzu jsou opakovány a doplněny znalosti názvosloví anorganických sloučenin a základních chemických výpočtů.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by měl student umět pojmenovat běžné anorganické sloučeniny. Měl by ovládat stechiometrické výpočty z chemických rovnic, výpočty a převody různých typů koncentrací, ředění roztoků, výpočty pH silných a slabých kyselin a zásad a rozpustnosti sloučenin.
Osnova
  • Názvosloví anorganických sloučenin.
  • Stechiometrické výpočty z chemických rovnic.
  • Výpočty a převody různých typů koncentrací. Ředění roztoků.
  • Výpočty pH silných a slabých kyselin a zásad.
  • Rozpustnost sloučenin.
Literatura
  • PŘÍHODA, Jiří a Jiří TOUŽÍN. Pomůcka pro seminář z obecné chemie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 149 s. ISBN 9788021058132. info
Výukové metody
Seminář, v němž jsou rozebírány a diskutovány vzorové příklady.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě úspěšného vypracování 4 písemných testů v průběhu semestru.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.