C1605 Základy obecné a anorganické chemie - seminář

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jiří Křivohlávek (cvičící)
Mgr. Zdeněk Moravec, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Petlachová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C1605/01: Čt 8:00–9:50 B11/205, J. Křivohlávek
C1605/02: Pá 15:00–16:50 B11/205, M. Nečas
C1605/03: Čt 10:00–11:50 B11/205, J. Křivohlávek
C1605/04: Po 18:00–19:50 B11/205, M. Petlachová
C1605/05: Po 16:00–17:50 B11/205, M. Nečas
C1605/06: St 17:00–18:50 B11/205, Z. Moravec
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V rámci kurzu jsou opakovány a doplněny znalosti názvosloví anorganických sloučenin a základních chemických výpočtů. Dále jsou procvičována vybraná témata z přednášky C1601.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by měl student umět pojmenovat běžné anorganické sloučeniny. Měl by ovládat stechiometrické výpočty z chemických rovnic, výpočty a převody různých typů koncentrací, ředění roztoků, výpočty pH silných a slabých kyselin a zásad a rozpustnosti sloučenin.
Osnova
 • Názvosloví anorganických sloučenin.
 • Stechiometrické výpočty z chemických rovnic.
 • Výpočty a převody různých typů koncentrací.
 • Výpočty pH silných a slabých kyselin a zásad. Pufry.
 • Výstavba elektronového obalu atomu, periodické trendy.
 • Chemická vazba. Elektronové strukturní vzorce a model VSEPR.
 • Izomerie. Chiralita a enantiomery. NMR spektroskopie.
 • Stavová rovnice ideálního plynu. Typy krystalů. Fázové rovnováhy.
 • Směsi. Rozpustnost sloučenin a elektrolytická disociace.
 • Chemické rovnováhy, Le Chatelierův princip. Termochemie.
 • Elektrochemie. Standardní redukční potenciály. Elektrolýza.
 • Koordinační sloučeniny a krystalové pole.
Literatura
 • PŘÍHODA, Jiří a Jiří TOUŽÍN. Pomůcka pro seminář z obecné chemie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 149 s. ISBN 9788021058132. info
Výukové metody
Seminář, v němž jsou rozebírány a diskutovány vzorové příklady.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě úspěšného vypracování 4 písemných testů v průběhu semestru (v průměru alespoň 50 % bodů).
Informace učitele
Seminář v PS 2020 probíhá převážně distančně s využitím MS Teams. Vyžadovány jsou 4 prezenční účasti ve vypsaných termínech, kdy se píšou průběžné testy.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022, podzim 2023.