JAM03 Angličtina pro matematiky III

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Štěpánka Bilová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Daniela Dlabolová (pomocník)
Bc. Mgr. Petra Chládková (pomocník)
Mgr. Kateřina Kováčová, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Hana Němcová (pomocník)
Agnieszka Suchomelová-Polomska, M.A. (pomocník)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Daniela Veškrnová (pomocník)
Mgr. Jitka Žváčková (pomocník)
Garance
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JAM03/01: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Po 10:00–11:50 J1, E. Čoupková
JAM03/02: Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 13:00–14:50 J2, Š. Bilová
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na úrovni B1+ ERR - odborný jazyk
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu JAM03 je: -zvýšení povědomí studentů o současných trendech a postupech mezi příslušníky specifických odborných komunit (úvod jazyka v kontextu typických žánrů, procvičovaní těchto žánrů) -procvičování a rozšíření akademické slovní zásoby a specializované slovní zásoby v matematickém kontextu (například: academic CV and cover letter for field-related jobs, job interview, the calculus, the history of maths symbols, the prisoner´s dilemma, graph theory, Euler circuit and path, Kurt Godel and mathematical logic, etc.) -procvičování jazykových dovednosti a funkci typických pro přírodovědecké obory (například: popis procesu, příčina-důsledek, argumentace: vyvážena/přesvědčivá, analýza: srovnávání, hodnocení, etc.), které budou studenti schopní uplatnit v užším kontextu své specializace (tzv. transferrable skills) -procvičování akademických dovednosti, například: formální psaní/ zápisky z přednášek, identifikace a formulace hlavní myšlenky, identifikace specifických informaci, interpretace informaci, shrnutí textu, účast v diskuzích, vystupování s veřejnými projevy v matematickém kontextu, kultivovaný způsob podávání negativní zpětné vazby -procvičování gramatiky na úrovní B2 v akademickém/specializovaným kontextu
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni lépe: chápat autentický globální problém z pohledu vlastní úzké specializace a zároveň komunikovat napříč specializacemi a chápat mezioborové souvislosti pracovat v týmu formulovat své klíčové dovednosti a motivaci nutné pro práci v badatelském týmu kriticky myslet užívat angličtinu jako komunikační prostředek: neformální komunikace, funkčni akademický jazyk, odborný jazyk dané oblasti prezentovat své poznatky srozumitelnou formou s využitím prezentačních dovedností
Osnova
  • PI - sixty symbols, grammar revision Why work, History of maths symbols, notation revision Writing a CV, The Problem of the Seven Bridges of Konigsberg Cover letter, Calculus, Irregular plural nouns Job interview, Squaring the Circle, Trisecting an angle Leaving and losing the job, The Prisoner´s dilemma Mock job interview, Log tables Continuous functions, Grammar revision Greatest equations, What is a summary Jumbled summary, Paraphrasing Paraphrasing, Proof strategies, Presenting an argument Presenting an argument II, Overbooking, Types of distribution Revision and exam practice
Literatura
  • The recommended literature - see the information of the teacher
  • Přehled doporučené literatury - viz informace učitele.
Výukové metody
procvičování akademického jazyka ve specializovaném kontextu a procvičování modelových aktivit a technik k pokročilé jazykové zkoušce z AJ (JA002). Práce s odborným textem, poslechová cvičení, písemný projev, video přednášky, týmová práce, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Výuka je zakončena zápočtem (60% passmark), po předchozím zpracování CV, motivačního dopisu a účasti v cvičném pohovoru. Povinná je 80% přítomnost ve výuce.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1431/podzim2018/JAM03/index.qwarp
Odborná literatura: http://www.sciencenews.org http://www.sciencedaily.org http://www.newscientist.com Presenting facts and figures, D. Kerridge, Longman, 1996 Effective presentation, J. Comfort, OUP 1995 Giving presentations, M. Ellis, N. O'Driscoll, Longman, 1997 Key Words in Science and Technology, Bill Mascull, Cobuild 1997 Rozšiřující materiály pro výuku anglického jazyka, Křepinská, Houšková, Bubeníková, Matfyzpress 2006 Academic Vocabulary in Use, M. McCarthy, F. O´Dell, CUP 2008
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.