Programy a plány (nová struktura studia)

Programy a plány (nová struktura studia)

Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány
Název anglicky: Biology with a view to Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Biology with a view to Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Biology with a view to Education
bakalářský prezenční vedlejší
PřF B0114A110002 B-UCF Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Physics with a view to Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Physics with a view to Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Physics with a view to Education
bakalářský prezenční vedlejší
PřF B0114A130001 B-UCC Chemie se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Chemistry with a view to Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: Mgr. Jaromír Literák, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Chemistry with a view to Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Chemistry with a view to Education
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Mathematics focused on teaching
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Mathematics focused on teaching
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Mathematics focused on teaching
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Geography and Cartography with a view to Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Geography and Cartography with a view to Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Geography and Cartography with a view to Education
bakalářský prezenční vedlejší
PřF B0511A030004 B-ANT Antropologie
Název anglicky: Anthropology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM20001 ANTRO Antropologie
Název anglicky: Anthropology
bakalářský prezenční jednooborový
PřF B0511A030005 B-EKB Ekologická a evoluční biologie
Název anglicky: Ecological and Evolutionary Biology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM20604 EEBIO Ekologická a evoluční biologie
Název anglicky: Ecological and Evolutionary Biology
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Experimental and Molecular Biology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Experimental Animal Biology and Immunology
bakalářský prezenční se specializací
PřF SCM20702 EXBR Experimentální biologie rostlin
Název anglicky: Experimental Plant Biology
bakalářský prezenční se specializací
PřF SCM20704 MIKROB Mikrobiologie
Název anglicky: Microbiology
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Molecular Biology and Genetics
bakalářský prezenční se specializací
PřF SCM20705 HUBI Biologie člověka
Název anglicky: Human Biology
bakalářský prezenční se specializací
PřF SCM20714 CELLBI Buněčná biologie
Název anglicky: Cell Biology
bakalářský prezenční se specializací
PřF B0512A130001 B-BIC Biochemie
Název anglicky: Biochemistry
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM203021 BCHME Biochemie
Název anglicky: Biochemistry
bakalářský prezenční se specializací
PřF SCM203022 ABCHM Aplikovaná biochemie
Název anglicky: Applied biochemistry
bakalářský prezenční se specializací
PřF SCM203023 BINFO Bioinformatika
Název anglicky: Bioinformatics
bakalářský prezenční se specializací
PřF B0521A030002 B-ZPZ Životní prostředí a zdraví
Název anglicky: Environment and Health
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM22501 ZPAZ Životní prostředí a zdraví
Název anglicky: Environment and Health
bakalářský prezenční jednooborový
PřF B0531A130001 B-CHE Chemie
Název anglicky: Chemistry
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM222021 CHEMIE Chemie
Název anglicky: Chemistry
bakalářský prezenční jednooborový
PřF SCM222022 CHBIOF Biofyzikální chemie
Název anglicky: Biophysical Chemistry
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Analytical Chemist - Manager of Chemical Laboratory
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Chemistry and Technology of Materials for Conservation – Restoration
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2026
Garant: prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Chemistry and Technology of Materials for Conservation – Restoration (one-field)
bakalářský prezenční jednooborový
PřF B0532A330003 B-AEG Aplikovaná a environmentální geologie
Název anglicky: Applied and environmental geology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2024
Garant: doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Applied and environmental geology
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Applied and environmental geology
bakalářský kombinovaný jednooborový
PřF SCM20104 AEGMVZ Management vodních zdrojů
Název anglicky: Water Resources Management
bakalářský prezenční se specializací
PřF B0532A330004 B-GEK Geografie a kartografie
Název anglicky: Geography and Cartography
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM212021 FYZG Fyzická geografie
Název anglicky: Physical Geography
bakalářský prezenční se specializací
PřF SCM212022 SOCG Sociální geografie
Název anglicky: Social Geography
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Geographical Cartography and Geoinformatics
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Geoinformatics and Regional Development
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Geoinformatics and Sustainable Development
bakalářský prezenční se specializací
PřF B0532A330005 B-GEO Geologie
Název anglicky: Geology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2024
Garant: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM21401 GEOLP Geologie
Název anglicky: Geology
bakalářský prezenční jednooborový
PřF SCM21403 GEOLK Geologie
Název anglicky: Geology
bakalářský kombinovaný jednooborový
PřF SCM21404 GEOZH Geologie základní
Název anglicky: Principles of geology
bakalářský prezenční hlavní
PřF SCM21405 GEOZV Geologie základní
Název anglicky: Principles of geology
bakalářský prezenční vedlejší
PřF B0533A110003 B-NAN Fyzika – nanotechnologie
Název anglicky: Physics – nanotechnology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM202021 NANP Fyzika – nanotechnologie
Název anglicky: Physics – nanotechnology
bakalářský prezenční jednooborový
PřF SCM202022 NANK Fyzika – nanotechnologie
Název anglicky: Physics – nanotechnology
bakalářský kombinovaný jednooborový
PřF B0533A110004 B-FYZ Fyzika
Název anglicky: Physics
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM210021 BIOF Biofyzika
Název anglicky: Biophysics
bakalářský prezenční se specializací
PřF SCM210022 ASTRO Astrofyzika
Název anglicky: Astrophysics
bakalářský prezenční se specializací
PřF SCM210023 FY Fyzika
Název anglicky: Physics
bakalářský prezenční se specializací
PřF B0541A170005 B-MAT Matematika
Název anglicky: Mathematics
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. RNDr. Jan Paseka, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF M20102 MATH Matematika
Název anglicky: Mathematics
bakalářský prezenční hlavní
PřF M20103 MATV Matematika
Název anglicky: Mathematics
bakalářský prezenční vedlejší
PřF M20104 MFINPOJ Finanční a pojistná matematika
Název anglicky: Financial and Insurance Mathematics
bakalářský prezenční se specializací
PřF M20105 MSTAT Statistika a analýza dat
Název anglicky: Statistics and data analysis
bakalářský prezenční se specializací
PřF M20106 MMOD Modelování a výpočty
Název anglicky: Modelling and computations
bakalářský prezenční se specializací
PřF M20114 MOM Obecná matematika
Název anglicky: Mathematics
bakalářský prezenční se specializací
PřF B0588A030001 B-MBB Matematická biologie a biomedicína
Název anglicky: Computational biology and biomedicine
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PřF SCM20501 BIOMB Biomedicínská bioinformatika
Název anglicky: Biomedical bioinformatics
bakalářský prezenční se specializací
PřF SCM20502 EPIDM Epidemiologie a modelování
Název anglicky: Epidemiology and modeling
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Medical Genetics and Molecular Diagnostics
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2028
Garant: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Medical Genetics and Molecular Diagnostics
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Biology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Biology
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Biology
navazující prezenční vedlejší
PřF SCM12707 rigo