PřF MATH Matematika
Název anglicky: Mathematics
bakalářský prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF B-MAT Matematika

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici zde: https://www.muni.cz/studenti/spolecny-univerzitni-zaklad

Společensko-vědný a přírodovědný základ

Student povinně zapisuje předměty v minimální celkové hodnotě 9 kreditů za celé bakalářské studium ze základní nabídky Společného univerzitního základu. https://www.muni.cz/studenti/spolecny-univerzitni-zaklad

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušku JASUZ Odborná angličtina - zkouška za 4 kredity. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JASUZOdborná angličtina - zkouška A. Bízková Doleželovázk 0/0/04 --
4 kredity

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:MIN101Matematika I Z. Pospíšilzk 4/2/09 1Z
PřF:MIN201Matematika II Z. Pospíšilzk 4/2/09 2Z
PřF:MIN202Numerické výpočty J. Zelinkak 0/3/03 2P
PřF:MIN301Matematika III J. Slovákzk 4/2/09 3Z
PřF:MIN401Matematika IV J. Slovákzk 4/2/08 4Z
PřF:M1VM01Algoritmizace úloh a numerické výpočty L. Přibylovák 0/3/05 2P
PřF:M1130Seminář z matematiky I D. Krumlz 0/2/02 1Z
PřF:M2120Finanční matematika I M. Veselýzk 2/1/05 2Z
PřF:M3121Pravděpodobnost a statistika I J. Koláčekzk 2/2/04+2 3Z
PřF:M4180Numerické metody I J. Zelinkazk 2/2/04+2 4P
62 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti jsou povinni získat alespoň 30 kreditů z povinně volitelných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IB113Úvod do programování a algoritmizace R. Pelánekzk 2/2/14+2 --
PřF:M0160Optimalizace P. Zemánekzk 2/2/04+2 --
PřF:M1160Úvod do programování I J. Pelikánk 2/2/04+1 --
PřF:M2130Seminář z matematiky II M. Kuncz 0/2/02 --
PřF:M2142Systémy počítačové algebry R. Plchz 1/2/03 --
PřF:M2160Úvod do programování II J. Pelikánk 2/2/04+1 --
PřF:M3130Lineární algebra a geometrie III L. Vokřínekzk 2/2/04+2 --
PřF:M4122Pravděpodobnost a statistika II J. Koláčekzk 2/2/04+2 --
PřF:M4130Výpočetní matematické systémy J. Koláčekz 2/2/04 --
PřF:M4VM04Numerické výpočty diskrétní matematiky J. Zelinkaz 0/2/02 --
PřF:M5120Lineární statistické modely I D. Krauszk 2/2/04+2 --
PřF:M5140Teorie grafů M. Kunczk 2/1/03+2 --
PřF:M5180Numerické metody II I. Selingerovázk 2/1/03+2 --
PřF:M5858Spojité deterministické modely I Z. Pospíšilzk 2/2/04+2 --
PřF:M6120Lineární statistické modely II S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M6130Výpočetní statistika M. Budíkovázk 2/2/03+2 --
PřF:M6201Nelineární dynamika a její aplikace L. Přibylovázk 2/2/04+2 --
PřF:M8230Diskrétní deterministické modely Z. Pospíšilzk 2/2/04+2 --
PřF:M8DM1Data mining I R. Navrátilzk 2/2/04+2 --
96 kreditů

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M51XXBakalářská práce 1 J. Pasekaz 0/0/05 5P
PřF:M61XXBakalářská práce 2 J. Pasekaz 0/0/05 6P
10 kreditů