PřF UCBH Biologie se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Biology with a view to Education
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PřF B-UCB Biologie se zaměřením na vzdělávání

Společný univerzitní základ (4 kr.)

Povinné.

Jazyky

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA001Odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
2 kredity

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Společný PPD základ

Povinné.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS020Inspiratorium pro učitele H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 --
PřF:XS050Školní pedagogika Z. Šalamounováz 1/1/02 1P
PřF:XS060Obecná didaktika J. Zounekzk 1/1/02+2 2P
PřF:XS140Základy psychologie J. Marešzk 2/02+2 2P
12 kreditů

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Studenti, kteří zpracovávají bakalářskou práci z biologie, zapisují práci podle toho, na kterém ústavu mají práci zadánu (ÚEB nebo ÚBZ).

Bakalářská práce z botaniky a zoologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi5009BZBakalářská práce z biologie pro učitelské studium I (ÚBZ) Z. Lososováz 0/5/05 5P
PřF:Bi6016BZBakalářská práce z biologie pro učitelské studium II (ÚBZ) Z. Lososováz 0/5/05 6P
10 kreditů

Bakalářská práce z experimentální biologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi5009EBBakalářská práce z biologie pro učitelské studium I (ÚEB) J. Šmardaz 0/5/05 5P
PřF:Bi6016EBBakalářská práce z biologie pro učitelské studium II (ÚEB) J. Šmardaz 0/5/05 6P
10 kreditů

Praxe

Povinné.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS090Asistentská praxe Z. Bochníčekz 0/0/0 10D.3 --
PřF:XS220Reflexe asistentské praxe H. Tesák Vrtalaz 0/1/01 --
4 kredity

Oborové předměty

Povinné.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi1030Fylogeneze a diverzita bezobratlých M. Horsákzk 3/0/03+2 3Z
PřF:Bi1030cFylogeneze a diverzita bezobratlých - cvičení J. Schenkováz 0/2/02 3P
PřF:Bi1060Cytologie a anatomie rostlin M. Balážzk 2/0/02+2 3Z
PřF:Bi1060cCytologie a anatomie rostlin - cvičení M. Balážz 0/2/02 3P
PřF:Bi1090Fylogeneze a diverzita řas a hub P. Hroudazk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi1090cFylogeneze a diverzita řas a hub - cvičení P. Hroudaz 0/2/02 1P
PřF:Bi1700Buněčná biologie R. Veselskázk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi1700cBuněčná biologie - cvičení J. Neradilz 0/1/0 každý druhý týden 2 hodiny.1 1P
PřF:Bi2030Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin P. Burešzk 3/0/03+2 2Z
PřF:Bi2030cFylogeneze a diverzita vyšších rostlin - cvičení O. Rotreklováz 0/2/02 2P
PřF:Bi2060Základy mikrobiologie M. Vítězovázk 2/0/02+2 2P
PřF:Bi2060cZáklady mikrobiologie - cvičení J. Kučerováz 0/1/01 2P
PřF:Bi2080Histologie a organologie M. Duškovázk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi2080cHistologie a organologie - cvičení M. Váchaz 0/2/02 1P
PřF:Bi2090Fylogeneze a diverzita obratlovců T. Bartoničkazk 3/0/03+2 4Z
PřF:Bi2090cFylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení T. Bartoničkaz 0/2/02 4P
PřF:Bi2230Terénní cvičení z botaniky O. Rotreklovák blokově - 8 dní3+1 2P
PřF:Bi3030Fyziologie živočichů M. Váchazk 2/0/02+2 3Z
PřF:Bi3031Demonstrační úlohy z fyziologie živočichů M. Váchaz 0/2/02 3P
PřF:Bi4060Fyziologie rostlin V. Gloserzk 2/0/02+2 4Z
PřF:Bi4060cFyziologie rostlin - cvičení V. Gloserz 0/2/02 4P
PřF:Bi4360Terénní cvičení ze zoologie J. Schenkovák 0/0/0 8 dní.3+1 4P
PřF:Bi5080Základy ekologie M. Hájekzk 2/0/02+2 5Z
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1P
73 kreditů

Oborová didaktika

Povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi8430Školní biologické pokusy Z. Lososováz 0/2/02 5P
2 kredity

Povinně volitelné bloky předmětů z druhého aprobačního oboru

Pro kombinaci s vedlejším plánem studijního programu druhé aprobace student povinně volí předměty za 15 kreditů. Jako příklad uvedeny předměty z programu Chemie se zaměřením na vzdělávání.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C2200Chemická syntéza - praktikum S. Jankůz 0/0/88 --
PřF:C3200Chemická literatura C. Mazalzk 1/0/01+2 --
PřF:C5040Jaderná chemie J. Křivohlávekzk 2/0/02+2 --
PřF:C5760Fyzikální chemie - praktikum J. Sopoušekz 0/0/44 --
PřF:C6560Biochemie - laboratorní cvičení J. Lochmanz 0/0/44 --
PřF:C7640Analytická chemie - praktikum M. Farkováz 0/0/44 --
PřF:E5040Složky životního prostředí a jejich znečištění B. Vranazk 2/0/02+2 --
31 kreditů