Bi1090c Fylogeneze a diverzita řas a hub - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petr Hrouda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniel Dvořák (cvičící)
Mgr. Barbora Hutňan Chattová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi1090c/01: Út 10:00–11:50 D36/225, D. Dvořák, P. Hrouda, B. Hutňan Chattová
Bi1090c/02: Út 12:00–13:50 D36/225, D. Dvořák, P. Hrouda, B. Hutňan Chattová
Bi1090c/03: Út 14:00–15:50 D36/225, D. Dvořák, P. Hrouda, B. Hutňan Chattová
Bi1090c/04: St 8:00–9:50 D36/225, D. Dvořák, P. Hrouda, B. Hutňan Chattová
Bi1090c/05: St 10:00–11:50 D36/225, D. Dvořák, P. Hrouda, B. Hutňan Chattová
Bi1090c/06: St 12:00–13:50 D36/225, D. Dvořák, P. Hrouda, B. Hutňan Chattová
Bi1090c/07: St 14:00–15:50 D36/225, D. Dvořák, P. Hrouda, B. Hutňan Chattová
Bi1090c/08: Čt 8:00–9:50 D36/225, D. Dvořák, P. Hrouda, B. Hutňan Chattová
Bi1090c/09: Čt 10:00–11:50 D36/225, D. Dvořák, P. Hrouda, B. Hutňan Chattová
Předpoklady
NOW ( Bi1090 Fylog. a diver. řas a hub ) || Bi1090 Fylog. a diver. řas a hub
Základní znalost systému organismů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Představení diverzity sinic, řas a hub na příkladech vybraných zástupců konkrétních skupin. Vlastní pozorování a zakreslení rostlinných vzorků se zřetelem k důležitým znakům konkrétních taxonů.
Výstupy z učení
V případě úspěšného absolvování kurzu bude student schopen:
určit a zařadit typické zástupce jednotlivých skupin organismů v souladu se současným systémem;
prezentovat základní znaky těchto organismů (makroskopické i mikroskopické);
aplikovat základní morfologické termíny na reálných objektech;
diskutovat ekologické požadavky těchto taxonů a jejich praktický význam;
ovládat základní metody práce s mikroskopem a osvojit si zásady vědecké ilustrace;
využít nabyté dovednosti pro práci (zejména s mikroskopickým materiálem) v navazujících předmětech nebo při zpracování diplomové práce.
Osnova
 • Demonstrační cvičení ukazující zástupce skupin organismů, teoreticky probíraných na souběžné přednášce, s použitím makroskopických i mikroskopických vzorků, živých kultur i konzervovaného materiálu.
 • 1. Sinice.
 • 2. Krásnoočka, obrněnky, skrytěnky.
 • 3. Heterokontophyta (zlativky, různobrvky, chaluhy), ruduchy.
 • 4. Rozsivky.
 • 5. Zelené řasy (zelenivky, Cladophorophyceae).
 • 6. Charophyta (spájivky, parožnatky).
 • 7. Hlenky, nádorovky, Peronosporomycota, Chytridiomycota, spájivé houby.
 • 8. Vřeckaté houby (Taphrinomycotina, kvasinky, Pezizomycotina - část).
 • 9. Vřeckaté houby (Pezizomycotina - dokončení).
 • 10. Lišejníky.
 • 11. Stopkovýtrusné houby (rzi, sněti, Agaricomycotina - část).
 • 12. Stopkovýtrusné houby (Agaricomycotina - dokončení).
Literatura
 • KALINA, Tomáš a Jiří VÁŇA. Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005. 606 s. ISBN 9788024610368. info
 • ŠPAČEK, Jan. Hlenky, houby, řasy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 134 s. ISBN 8021021578. info
 • VÁŇA, Jiří. Systém a vývoj hub a houbových organismů. 2. vydání. Praha: Karolinum, 1998. 164 stran. ISBN 8071846031. info
 • KALINA, Tomáš. Systém a vývoj sinic a řas. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 165 s. ISBN 8071846112. info
Výukové metody
Výuka každý týden, 2 hodiny cvičení doplňující přednášku (Bi1090).
Metody hodnocení
Podmínky udělení zápočtu: absolvování cvičení, předložení kompletních záznamů (protokolů) se zákresy pozorovaného materiálu, poznávačka v posledním týdnu semestru. Obsahem testu je správné určení a zařazení 12 vybraných druhů (pozorovaných během semestru); pro úspěšné absolvování je třeba získat 16 bodů z max. 24.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/Bi1090c