EN

PřF:Bi1090c Sys. a evol. niž. rostl. - cv. - Informace o předmětu

Bi1090c Systém a evoluce nižších rostlin - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2003
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Hrouda, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Ondřej Komárek, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi1090c/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Bi1090c/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Bi1090c/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Bi1090c/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Bi1090c/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Bi1090c/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Bi1090c/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Bi1090c/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
( Bi1090 Systém a evol. niž. rostlin || NOW ( Bi1090 Systém a evol. niž. rostlin ))&&(! B2060c Syst. fylog. nižších rostl. -c ||! B1090c Syst. a fylog. niž. rostlin -c )
Základní znalost systému organismů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Základní přehled skupin organismů historicky řazených mezi "nižší rostliny". Taxonomické jednotky, klasifikace. Prokaryota: zařazení sinic v současném systému. Eukaryota: endosymbiotický původ semiautonomních organel. Přehled oddělení řas, hub a "houbových organismů" s členěním do tříd a řádů. Základní charakteristiky, funkce v ekosystémech, význam pro člověka. Současné názory na postavení v systému organismů (příslušnost k různým říším).
Osnova
  • 1. Úvod, literatura. Sinice. Řasy - obecný základ. 2. Ruduchy, obrněnky. 3. Skrytěnky, Heterokontophyta, zlativky. 4. Rozsivky, chaluhy. 5. Různobrvky, Haptophyta, krásnoočka. 6. Zelené řasy, Chlamydophyceae, zelenivky. 7. Ulvophyceae, spájivky, parožnatky. 8. Hlenky, akrasie, nádorovky. 9. Oomycota, Chytridiomycota. 10. Vlastní houby - obecný základ, spájivé houby. 11. Vřeckaté houby, Hemiascomycetes, úvod k Ascomycetes. 12. Ascomycetes - přehled. 13. Imperfektní houby, stopkovýtrusné houby. 14. Heterobasidiomycetes, Homobasidiomycetes. 15. Lišejníky. Souhrnný přehled systému, vývojové vztahy.
Literatura
  • ŠPAČEK, Jan. Hlenky, houby, řasy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 134 s. ISBN 8021021578. info
  • VÁŇA, Jiří. Systém a vývoj hub a houbových organismů. 2. vydání. Praha: Karolinum, 1998. 164 stran. ISBN 8071846031. info
  • KALINA, Tomáš. Systém a vývoj sinic a řas. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 165 s. ISBN 8071846112. info
Metody hodnocení
Výuka každý týden, přednáška + cvičení. (Obdobně v jarním semestru pro studenty učitelského studia, viz B2060.) Podmínky udělení zápočtu: absolvování cvičení, předložení kompletních záznamů (protokolů) se zákresy pozorovaného materiálu. Zkouška: ústní, zadány 3 otázky (1 obecná, 1 ze sinic a řas a 1 z hlenek, hub a lišejníků).
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.sci.muni.cz/botany/nr-cvic.htm
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.