EN

PřF:Bi1090c Sys. a evol. niž. rostl. - cv. - Informace o předmětu

Bi1090c Systém a evoluce nižších rostlin - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Bohuslav Uher, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Hrouda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniel Dvořák (cvičící)
Mgr. Barbora Chattová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Chrást (cvičící)
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (pomocník)
Garance
Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi1090c/01: Út 17:00–18:50 BpeR
Bi1090c/02: St 11:00–12:50 BpeR
Bi1090c/03: St 13:00–14:50 BpeR
Bi1090c/04: St 15:00–16:50 BpeR
Bi1090c/05: St 17:00–18:50 BpeR
Bi1090c/06: Po 18:00–19:50 BpeR
Předpoklady
NOW ( Bi1090 Systém a evol. niž. rostlin )
Základní znalost systému organismů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Výstupy z učení.
V případě úspěšného absolvování kurzu bude student schopen:
určit a zařadit typické zástupce jednotlivých skupin organismů v souladu se současným systémem;
prezentovat základní znaky těchto organismů (makroskopické i mikroskopické);
aplikovat základní morfologické termíny na reálných objektech;
diskutovat ekologické požadavky těchto taxonů a jejich praktický význam;
ovládat základní metody práce s mikroskopem a osvojit si zásady vědecké ilustrace;
využít nabyté dovednosti pro práci (zejména s mikroskopickým materiálem) v navazujících předmětech nebo při zpracování diplomové práce.
Osnova
 • Demonstrační cvičení ukazující zástupce skupin organismů, teoreticky probíraných na souběžné přednášce, s použitím makroskopických i mikroskopických vzorků, živých kultur i konzervovaného materiálu.
 • 1. Úvod, literatura. Sinice. Řasy - obecný základ.
 • 2. Ruduchy, obrněnky.
 • 3. Skrytěnky, Heterokontophyta, zlativky.
 • 4. Rozsivky, chaluhy.
 • 5. Různobrvky, Haptophyta, krásnoočka.
 • 6. Zelené řasy, Chlamydophyceae, zelenivky.
 • 7. Ulvophyceae, spájivky, parožnatky.
 • 8. Hlenky, akrasie, nádorovky.
 • 9. Oomycota, Chytridiomycota.
 • 10. Vlastní houby - obecný základ, spájivé houby.
 • 11. Vřeckaté houby - úvod.
 • 12. Vřeckaté houby - přehled systému.
 • 13. Imperfektní houby, lišejníky.
 • 14. Stopkovýtrusné houby - úvod.
 • 15. Stopkovýtrusné houby - přehled systému.
Literatura
 • KALINA, Tomáš a Jiří VÁŇA. Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005. 606 s. ISBN 9788024610368. info
 • ŠPAČEK, Jan. Hlenky, houby, řasy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 134 s. ISBN 8021021578. info
 • VÁŇA, Jiří. Systém a vývoj hub a houbových organismů. 2. vydání. Praha: Karolinum, 1998. 164 stran. ISBN 8071846031. info
 • KALINA, Tomáš. Systém a vývoj sinic a řas. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 165 s. ISBN 8071846112. info
Výukové metody
Výuka každý týden, 2 hodiny cvičení doplňující přednášku (Bi1090).
Metody hodnocení
Podmínky udělení zápočtu: absolvování cvičení, předložení kompletních záznamů (protokolů) se zákresy pozorovaného materiálu, poznávačka v posledním týdnu semestru.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.sci.muni.cz/botany/nr-cvic.htm
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.