Bi2030c Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin - cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Kateřina Knotková (cvičící)
Mgr. Ester Michálková (cvičící)
Mgr. Anna Šímová (cvičící)
Mgr. et Mgr. Šárka Špániková (cvičící)
Mgr. Bc. Kristýna Veselá (cvičící)
Mgr. Pavel Veselý, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi2030c/01: Po 17:00–18:50 D36/225, O. Rotreklová
Bi2030c/02: Út 8:00–9:50 D36/225, P. Veselý
Bi2030c/03: Út 10:00–11:50 D36/225, P. Veselý
Bi2030c/04: Út 12:00–13:50 D36/225, P. Veselý
Bi2030c/05: Út 14:00–15:50 D36/225, P. Veselý
Bi2030c/06: St 8:00–9:50 D36/225, O. Rotreklová
Bi2030c/07: St 10:00–11:50 D36/225, O. Rotreklová
Předpoklady
NOW ( Bi2030 Fylog. a diver. vyš. rostlin )&&( Bi1090 Fylog. a diver. řas a hub && Bi1090c Fylog. a diver. řas a hub -cv. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Systém a evoluce rostlin je jednou z úvodních disciplin studia biologie. Předmět je určen studentům oboru systematická biologie a učitelství biologie. Cvičení tvoří nedílnou součást přednášky a jejich hlavním cílem je znalosti nabyté studiem spojit s konkrétní představou vytvořenou během pozorování živých nebo preparovaných modelových objektů a fixovanou nákresem s vysvětlivkami. Důraz je při tom kladen na srovnávací morfologii tj. zejména u čeledí kvetoucích rostlin jsou tyto prezentovány na základě jednoho "modelového druhu".
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- charakterizovat a porovnat znaky hlavních zástupců vyšších rostlin;
- připravit mikroskopické preparáty klasifikačně a determinačně důležitých částí vyšších rostlin;
- zvládnout základní mikroskopické techniky a principy vědecké kresby v biologii vyšších rostlin;
- popsat a shrnout základní rysy hlavních linií vyšších rostlin;
- určit a popsat základní trendy v evoluci jejich životních cyklů linií vyšších rostlin
Osnova
  • 1. a 2: Organologie: kořen, stonek, list, květ (+ opylení), plod, šíření diaspor; 3. Bryophyta; 4. Lycopodiophyta; 5. Psilotophyta a Equisetophyta; 5. Polypodiophyta 6. Nahosemenné 1: Cycadophyta a Pinophyta (Gingkoopsida); 7. Nahosemenné 2: Pinophyta (Pinopsida), Gnetophyta; 8-14. Vybrané významné čeledi krytosemenných v závislosti na fenologické situaci.
Literatura
  • SMEJKAL, Miroslav. Systém a evoluce vyšších rostlin. In Fylogeneze, systém a biologie organismů. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. s. 205-349. ISBN 80-04-22815-1. info
  • HENDRYCH, Radovan. Systém a evoluce vyšších rostlin : učební přehled. 2., upr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 499 s. URL info
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Protokoly z cvičení. Preparace morfologického herbáře. Písemný test. Zápočet.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2023/Bi2030c