Bi2030c Systém a evoluce vyšších rostlin - cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Šmarda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Irena Axmanová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jiří Danihelka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lydie Dudová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Karel Fajmon (cvičící)
Mgr. Zuzana Fajmonová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Jiroušek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Jiroušková (cvičící)
Mgr. Kristina Merunková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Pelánková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Roleček, Ph.D. (cvičící)
Mag. Lucia Sekulová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Šmerdová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Veselý, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Vymazalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. František Zedek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Žák (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi2030c/01: Čt 11:00–12:50 BpsR
Bi2030c/02: St 13:00–14:50 BpsR
Bi2030c/03: St 15:00–16:50 BpsR
Bi2030c/04: St 17:00–18:50 BpsR
Bi2030c/05: Čt 7:00–8:50 BpsR
Bi2030c/06: Čt 9:00–10:50 BpsR
Předpoklady
NOW ( Bi2030 Systém a evoluce vyš. rostlin )&&( Bi1090 Systém a evol. niž. rostlin && Bi1090c Sys. a evol. niž. rostl. - cv. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Systém a evoluce rostlin je jednou z úvodních disciplin studia biologie. Předmět je určen studentům oboru systematická biologie a učitelství biologie. Cvičení tvoří nedílnou součást přednášky a jejich hlavním cílem je znalosti nabyté studiem spojit s konkrétní představou vytvořenou během pozorování živých nebo preparovaných modelových objektů a fixovanou nákresem s vysvětlivkami. Důraz je při tom kladen na srovnávací morfologii tj. zejména u čeledí kvetoucích rostlin jsou tyto prezentovány na základě jednoho "modelového druhu".
Osnova
  • 1. a 2: Organologie: kořen, stonek, list, květ (+ opylení), plod, šíření diaspor; 3. Bryophyta; 4. Lycopodiophyta; 5. Psilotophyta a Equisetophyta; 5. Polypodiophyta 6. Nahosemenné 1: Cycadophyta a Pinophyta (Gingkoopsida); 7. Nahosemenné 2: Pinophyta (Pinopsida), Gnetophyta; 8-14. Vybrané významné čeledi krytosemenných v závislosti na fenologické situaci.
Literatura
  • SMEJKAL, Miroslav. Systém a evoluce vyšších rostlin. In Fylogeneze, systém a biologie organismů. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. s. 205-349. ISBN 80-04-22815-1. info
  • HENDRYCH, Radovan. Systém a evoluce vyšších rostlin : učební přehled [Hendrych, 1986]. 2. upr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 499 s. info
Metody hodnocení
Protokoly z cvičení. Preparace morfologického herbáře. Písemný test. Zápočet.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.