Bi2030c Systém a evoluce vyšších rostlin - cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Šmarda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniela Bártová Dittrichová (cvičící)
Mgr. Dana Holubová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Jiroušek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Kalusová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ivana Lipnerová (cvičící)
Mgr. Zuzana Plesková (cvičící)
Mgr. Hana Sekerková (cvičící)
Mgr. Adam Veleba, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Veselý, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ondřej Vild, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi2030c/01: St 8:00–9:50 BpeR, Z. Plesková
Bi2030c/02: St 10:00–11:50 BpeR, H. Sekerková
Bi2030c/03: Pá 7:00–8:50 BpeR, O. Vild
Bi2030c/04: Pá 9:00–10:50 BpeR, V. Kalusová
Bi2030c/05: Pá 11:00–12:50 BpeR, D. Holubová
Předpoklady
NOW ( Bi2030 Systém a evoluce vyš. rostlin )&&( Bi1090 Systém a evol. niž. rostlin && Bi1090c Sys. a evol. niž. rostl. - cv. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Systém a evoluce rostlin je jednou z úvodních disciplin studia biologie. Předmět je určen studentům oboru systematická biologie a učitelství biologie. Cvičení tvoří nedílnou součást přednášky a jejich hlavním cílem je znalosti nabyté studiem spojit s konkrétní představou vytvořenou během pozorování živých nebo preparovaných modelových objektů a fixovanou nákresem s vysvětlivkami. Důraz je při tom kladen na srovnávací morfologii tj. zejména u čeledí kvetoucích rostlin jsou tyto prezentovány na základě jednoho "modelového druhu".
Osnova
  • 1. a 2: Organologie: kořen, stonek, list, květ (+ opylení), plod, šíření diaspor; 3. Bryophyta; 4. Lycopodiophyta; 5. Psilotophyta a Equisetophyta; 5. Polypodiophyta 6. Nahosemenné 1: Cycadophyta a Pinophyta (Gingkoopsida); 7. Nahosemenné 2: Pinophyta (Pinopsida), Gnetophyta; 8-14. Vybrané významné čeledi krytosemenných v závislosti na fenologické situaci.
Literatura
  • SMEJKAL, Miroslav. Systém a evoluce vyšších rostlin. In Fylogeneze, systém a biologie organismů. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. s. 205-349. ISBN 80-04-22815-1. info
  • HENDRYCH, Radovan. Systém a evoluce vyšších rostlin : učební přehled [Hendrych, 1986]. 2. upr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 499 s. info
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Protokoly z cvičení. Preparace morfologického herbáře. Písemný test. Zápočet.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.