Bi1060c Cytologie a anatomie rostlin - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Milan Baláž, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Cempírková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Radek Jupa, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc. (cvičící)
Mgr. Peter Váczi, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Štěpán Zezulka, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Naděžda Bílá
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi1060c/01: Po 8:00–9:50 D36/209, Š. Zezulka
Bi1060c/02: Po 10:00–11:50 D36/209, Š. Zezulka
Bi1060c/03: Po 12:00–13:50 D36/209, P. Váczi
Bi1060c/04: Po 14:00–15:50 D36/209, P. Váczi
Bi1060c/05: Po 16:00–17:50 D36/209, P. Váczi
Bi1060c/06: St 8:00–9:50 D36/209, H. Cempírková
Bi1060c/07: St 10:00–11:50 D36/209, Š. Zezulka
Bi1060c/08: Pá 8:00–9:50 D36/209, R. Jupa
Bi1060c/09: Pá 10:00–11:50 D36/209, R. Jupa
Bi1060c/10: Pá 12:00–13:50 D36/209, R. Jupa
Předpoklady
NOW ( Bi1060 Cytologie a anatomie rostlin )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prakticky poznat stavbu rostlinné buňky, typy a funkce rostlinných pletiv a stavbu vegetativních orgánů rostlin a připravovat mikroskopické preparáty.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto základního kurzu je student schopen:
používat rutinně a efektivně světelný mikroskop;
zhotovovat nativní preparáty (ruční řezy) a jiné typy preparátů z rostlinného materiálu;
dokumentovat výsledky svých pozorování formou vědecké kresby a digitální mikrofotografie a tyto správně popsat;
vysvětlit anatomickou stavbu rostlin od buněčné po orgánovou úroveň a uvést ji do spojitosti s podmínkami prostředí.
Osnova
 • Cytologie:
  1) Rostlinná buňka, struktura a funkce. Jádro, plastidy. Cytoplazma. Vakuola. Membrány, membránové komponenty rostlinné buňky.
  2) Chloroplasty - místa fotosyntézy. Pohyb v buňce. Buněčný povrch: buněčná stěna, apoplastický volný prostor. Interceluláry. Plazmodezmy a symplast.

 • Histologie:
  Typy rostlinných buněk a pletiv. Jednoduchá a složená pletiva.
  3) Meristematická pletiva, základy embryologie.
  4) Krycí pletiva, stomata, trichomy.
  5) Základní pletiva, parenchym, kolenchym, sklerenchym.
  6) Vodivá pletiva, cévní svazky, kambium.

 • Organologie:
  7) Primární stavba kořene. Růstový vrchol a kořenová čepička. Pericykl a tvorba laterálních kořenů. Kořenové vlášení.
  8) Primární stavba stonku, typy stélé.
  9) Anatomie listu. Unifaciální a bifaciální listy.
  10) Sekundární stavba kořenů a stonků: laterální meristémy, kambium, felogén a jejich deriváty.

Literatura
  povinná literatura
 • LUX, Alexander, Milan BALÁŽ, Marie KUMMEROVÁ, Aleš SOUKUP, Olga VOTRUBOVÁ, Jun ABE, Shigenori MORITA a Thomas L. ROST. Visual guide to plant anatomy. Vydání 1. Praha: Academia, 2017. 325 stran. ISBN 9788020026200. info
  doporučená literatura
 • KOUSALOVÁ, Ivanka, Marie KUMMEROVÁ a Alexander LUX. Terminologický slovník z cytologie a anatomie rostlin. Brno: Masarykova univerzita, 2001. info
  neurčeno
 • EVERT, Ray Franklin. Esau's plant anatomy : meristems, cells, and tissues of the plant body : their structure, function, and development. 3rd ed. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, 2006. xx, 601. ISBN 0471738433. info
 • DICKISON, William C. Integrative plant anatomy. San Diego: Academic Press, 2000. xvii, 533. ISBN 0122151704. info
Výukové metody
Praktická cvičení s využitím mikroskopů Olympus CX-31.
Metody hodnocení
Kontrola aktivní práce v průběhu kurzu (příprava preparátů, mikroskopování, obrazová dokumentace, vypracování protokolů). Na konci kurzu je písemně testována schopnost studentů popsat rostlinné struktury, které byly v průběhu kurzu pozorovány.
Informace učitele
http://elanor.sci.muni.cz/~anatomy
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k periodicitě výuky: předmět není výjimečně v období podzim 2009 vypsán.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/Bi1060c