Bi2060c Základy mikrobiologie - cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Struk (cvičící)
MVDr. Kateřina Kavanová (cvičící)
Mgr. Romana Kejíková (cvičící)
Mgr. Jakub Vojtíšek (cvičící)
Garance
Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi2060c/01_1: St 8:00–9:50 E25/111, J. Kučerová, M. Struk
Bi2060c/01_2: St 8:00–9:50 E25/111, K. Kavanová, J. Kučerová
Bi2060c/02_1: Čt 14:00–15:50 E25/111, R. Kejíková, J. Kučerová, J. Vojtíšek
Bi2060c/02_2: Čt 14:00–15:50 E25/111, J. Kučerová
Předpoklady
NOW ( Bi2060 Základy mikrobiologie ) && ! NOWANY ( Bi4091c Praktikum z ob. mikrobiol. , Bi5710c Mikrobiologie - cv. , B4090c Obecná mikrobiologie - cv. ) && ! Bi4091c Praktikum z ob. mikrobiol. && ! Bi5710c Mikrobiologie - cv. && ! Bi4090c Obecná mikrobiologie - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 56 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 37/56, pouze zareg.: 0/56
Mateřské obory/plány
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem praktických cvičení z obecné mikrobiologie je naučit studenty základní metody práce v mikrobiologické laboratoři: metody sterilní práce, očkování a kultivace mikroorganismů, příprava mikroskopických preparátů a práce s mikroskopem, izolace bakterií z vybraných typů vzorků, práce s kvasinkami, principy identifikace vybraných skupin bakterií.
Výstupy z učení
Výstupem tohoto předmětu jsou studenty vypracované protokoly, které obsahují krátký teoretický úvod, detailně popsanou metodiku a výsledky jednotlivých praktických úloh.
Osnova
 • 1. Úvod, bezpečnost práce, organizace cvičení. Živná média pro růst mikroorganismů. Úvod k mikroskopování - trvalé barvené preparáty.
 • 2. Metody sterilní práce, očkování a uchovávání mikroorganismů. Technika křížového roztěru. Očkování do tekutého media a na pevné medium.
 • 3. Makro - a mikroskopické pozorování mikroorganismů (kultury z předchozího cvičení) Gramovo barvení, demonstrační pokus nativního preparátu.
 • 4. Přímé stanovení počtu buněk v Bürkerově komůrce, vitální test, kvasinky.
 • 5. Průkaz a izolace některých půdních mikroorganismů.
 • 6. Vyhodnocení půdního rozboru. Stanovení citlivosti bakterií k antibiotikům.
 • 7. Vyhodnocení citlivosti bakterií k antibiotikům. Zápočtový test, odevzdání protokolů.
Literatura
 • SKRIPTA KE CVIČENÍ Z OBECNÉ MIKROBIOLOGIE, CYTOLOGIE A MORFOLOGIE BAKTERIÍ Mgr. Jana Kopecká, Ph.D. Mgr. Gabriela Rotková, Ph.D., MASARYKOVA UNIVERZITA ELPORTÁL
 • JANDOVÁ, Božena a Ludmila KOTOUČKOVÁ. Praktikum z mikrobiologie. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 1996. 67 s. ISBN 80-210-1374-5.
Výukové metody
Studenti jsou na počátku každého cvičení seznámeni s obsahem cvičení formou výkladu a názornými ukázkami, poté sami provádí zadanou praktickou úlohu. Z každého cvičení vypracovávají protokol.
Metody hodnocení
Aktivní účast na praktických cvičeních, protokoly, zápočtovy preparat a pisemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Při naplněné kapacitě budou mít přednost studenti, kteří mají předmět ve studijním plánu jako povinný nebo povinně volitelný..
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2022/Bi2060c