Bi2060c Základy mikrobiologie - cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Iva Buriánková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D. (cvičící)
Ivan Kushkevych (cvičící)
Mgr. Anna Molíková (cvičící)
Mgr. Martin Struk (cvičící)
Garance
Mgr. Iva Buriánková, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi2060c/01: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 16:00–17:50 E25/111, I. Kushkevych
Bi2060c/02: Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 8:00–9:50 E25/111, M. Struk
Bi2060c/03: Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 14:00–15:50 E25/111, I. Kushkevych
Bi2060c/04: Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 16:00–17:50 E25/111, A. Molíková
Předpoklady
NOW ( Bi2060 Základy mikrobiologie ) && ! NOWANY ( Bi4091c Praktikum z ob. mikrobiol. , Bi5710c Mikrobiologie - cv. , B4090c Obecná mikrobiologie - cv. ) && ! Bi4091c Praktikum z ob. mikrobiol. && ! Bi5710c Mikrobiologie - cv. && ! Bi4090c Obecná mikrobiologie - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem praktických cvičení z obecné mikrobiologie je naučit studenty základní metody práce v mikrobiologické laboratoři: metody sterilní práce, očkování a kultivace mikroorganismů, příprava mikroskopických preparátů a práce s mikroskopem, izolace bakterií z vybraných typů vzorků, práce s kvasinkami, principy identifikace vybraných skupin bakterií.
Osnova
  • 1.Úvod, organizace cvičení, bezpečnost práce 2.Příprava živných medií a jejich sterilizace 3.Izolace, očkování a uchovávání mikroorganismů 4.Mikroskopické pozorování bakterií (fixovaný preparát, Gramovo barvení, práce s mikroskopem a analýzou obrazu) 5.Stanovení celkového počtu životaschopných bakteriálních buněk plotnovou metodou 6. Stanovení koncentrace antibiotik mikrobiologickými metodami 7. Stanovení citlivosti bakterií k antibiotikům 8.Základy identifikace bakterií, využití biochemických testů a standardizovaných identifikačních systémů 9. Kvasinky, nativní preparát, vitální test, sklíčkové kultury 10. Průkaz a izolace některých půdních mikroorganismů (celulolytických, Azotobacter, Clostridium ) 11. Hodnocení zastoupení mikroorganismů v půdě. Negativní barvení. Barvení pouzder Azotobacter sp. Pozorování spor - nativní preparát, fázový a Nomarského kontrast 12. Zápočtový preparát, PROTOKOLY, závěrečný test
Literatura
  • JANDOVÁ, Božena a Ludmila KOTOUČKOVÁ. Praktikum z mikrobiologie. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 1996. 67 s. ISBN 80-210-1374-5.
Výukové metody
Studenti jsou na počátku každého cvičení seznámeni s obsahem cvičení formou výkladu a názornými ukázkami, poté sami provádí zadanou praktickou úlohu. Z každého cvičení vypracovávají protokol.
Metody hodnocení
Aktivní účast na praktických cvičeních, protokoly, zápočtovy preparat a pisemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.