B4090c Obecná mikrobiologie - cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2000
Rozsah
0/4/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Danuška Horáková, CSc. (cvičící)
RNDr. Ludmila Tvrzová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Osnova
  • 1. Bezpečnost práce v mikrobiologické laboratoři. 2.Příprava živných médií. 3.Sterilní práce, očkování a uchovávání mikroorganismů. 4.Mikroskopické pozorování bakterií, Gramovo barvení. 5.Stanovení počtu bakteriálních buněk plotnovou metodou. 6.Bakterie ve vodě. 7.Úvod do identifikace bakterií 8.Stanovení biologicky aktivních látek, stanovení citlivosti k antibiotikům. 9.Stanovení titru fágového lyzátu. 10.Mikroorganismy v půdě. 11.Mikroskopie půdních mikroorganismů. Očkování mikromycet. 12.Morfologie mikromycet. 13.Kvasinky,vitální test.
Literatura
  • JANDOVÁ, Božena a Ludmila KOTOUČKOVÁ. Praktikum z mikrobiologie. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 1996. 67 s. ISBN 80-210-1374-5. info
  • Laboratory experiments in microbiology. Edited by Ted R. Johnson - Christine L. Case. 4th ed. Redwood City: Benjamin Cummings, 1995. xi, 418 s. ISBN 0-8053-8509-6. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2000/B4090c