Bi4090c Obecná mikrobiologie - cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( Bi4090 Obecná mikrobiologie ) && ! NOWANY ( Bi4091c Praktikum z ob. mikrobiol. , Bi5710c Mikrobiologie - cv. , Bi2060c Základy mikrobiologie - cv. ) && ! Bi4091c Praktikum z ob. mikrobiol. && ! Bi5710c Mikrobiologie - cv. && ! Bi2060c Základy mikrobiologie - cv. && ROCNIK ( 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 90 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/90, pouze zareg.: 88/90
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem praktických cvičení z obecné mikrobiologie je naučit studenty základní metody práce v mikrobiologické laboratoři (metody sterilní práce, očkování a kultivace mikroorganismů, příprava mikroskopických preparátů a práce s mikroskopem, stanovení počtu bakterií v různých typech vzorků.
Výstupy z učení
Výstupem tohoto předmětu jsou studenty vypracované protokoly, které obsahují krátký teoretický úvod, detailně popsanou metodiku a výsledky jednotlivých praktických úloh.
Osnova
 • 1. Úvod, bezpečnost práce, organizace cvičení; laboratorní sklo v mikrobiologii; živná média pro růst mikroorganismů, zátka
 • 2. Metody sterilní práce, očkování a uchovávání mikroorganismů, technika křížového roztěru, očkování do tekutého media a na pevné medium, úvod k mikroskopování a přípravě mikroskopického preparátu
 • 3. Seznámení s mikroskopem, mikroskopie, měření MO
 • 4. Makro - a mikroskopické pozorování mikroorganismů (kultury z předchozího cvičení) Gramovo barvení, demonstrační pokus nativního preparátu
 • 5. Přímé stanovení počtu buněk v Bürkerově komůrce, vitální test, kvasinky
 • 6. Nepřímé stanovení počtu životaschopných bakterií plotnovou metodou
 • 7. Průkaz a izolace některých půdních mikroorganismů
 • 8. Hodnocení zastoupení některých mikroorganismů v půdě. Pozorování bakteriálních spor bacila - fázový kontrast - nativní preparát. Negativní barvení rodu Bacillus, negativní barvení pouzder azotobaktera
 • 9. Bakterie ve vodě - Základní mikrobiologický rozbor vody
 • 10. Stanovení citlivosti bakterií k antibiotikům, stanovení koncentrace antibiotik
 • 11. Fyzikální a chemické prostředky kontroly růstu (UV, SAVO,...)
 • 12. Úvod do identifikace bakterií - biochemické testy a standardizované identifikační systémy (zkumavkové testy, papírkové testy a mikrotesty)
 • 13. Zápočtový test, odevzdání protokolů
Literatura
 • KOPECKÁ, Jana a Gabriela ROTKOVÁ. Skripta ke cvičení z obecné mikrobiologie, cytologie a morfologie bakterií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Elportál. ISBN 978-80-210-8788-0. url epub info
Výukové metody
Studenti jsou na počátku každého cvičení seznámeni s obsahem cvičení formou výkladu a názornými ukázkami, poté sami provádí zadanou praktickou úlohu. Z každého cvičení vypracovávají protokol.
Metody hodnocení
Aktivní účast na praktických cvičeních, protokoly, zápočtový preparát a písemný test.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2022/Bi4090c