Bi4091c Praktikum z obecné mikrobiologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Nikola Hanišáková (cvičící)
doc. Ivan Kushkevych, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ivan Kushkevych, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 10:00–13:50 E25/111
Předpoklady
NOW ( Bi4090 Obecná mikrobiologie ) && ! NOWANY ( Bi4090c Obecná mikrobiologie - cv. , Bi5710c Mikrobiologie - cv. , Bi2060c Základy mikrobiologie - cv. ) && ! Bi4090c Obecná mikrobiologie - cv. && ! Bi5710c Mikrobiologie - cv. && ! Bi2060c Základy mikrobiologie - cv. && ( 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/16, pouze zareg.: 0/16
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem praktických cvičení z obecné mikrobiologie je naučit studenty základní metody práce v mikrobiologické laboratoři (metody sterilní práce, očkování a kultivace mikroorganismů, příprava mikroskopických preparátů a práce s mikroskopem, stanovení počtu bakterií v různých typech vzorků, práce s bakteriofágem, kvasinkami a mikroskopickými houbami).
Výstupy z učení
Výstupem tohoto předmětu jsou studenty vypracované protokoly, které obsahují krátký teoretický úvod, detailně popsanou metodiku a výsledky jednotlivých praktických úloh.
Osnova
  • 1.Úvod, organizace cvičení, bezpečnost práce 2.Příprava živných medií a jejich sterilizace 3.Izolace, očkování a uchovávání mikroorganismů 4.Mikroskopické pozorování bakterií (fixovaný preparát, Gramovo barvení, práce s mikroskopem a analýzou obrazu) 5.Stanovení celkového počtu životaschopných bakteriálních buněk plotnovou metodou 6.Bakterie ve vodě - základní mikrobiologický rozbor vody 7.Rozbor vody - hodnocení Stanovení koncentrace vitamínů a antibiotik mikrobiologickými metodami Stanovení citlivosti bakterií k antibiotikům 8.Základy identifikace bakterií, využití biochemických testů a standardizovaných identifikačních systémů 9. Stanovení počtu virionů ve fágovém lyzátu 10. Kvasinky, nativní preparát, vitální test, sklíčkové kultury, měření velikosti buněk 11. Průkaz a izolace některých půdních mikroorganismů (celulolytických,Azotobacter, Clostridium ),očkování mikroskopických vláknitých hub 12. Hodnocení zastoupení mikroorganismů v půdě. Negativní barvení. Barvení pouzder Azotobacter sp. Pozorování spor - nativní preparát, fázový a Nomarského kontrast 13. Mikroskopické vláknité houby - pozorování v polotrvalém a nativním preparátu 14. Zápočtový preparát, PROTOKOLY, závěrečný test
Literatura
  • KOPECKÁ, Jana a Gabriela ROTKOVÁ. Skripta ke cvičení z obecné mikrobiologie, cytologie a morfologie bakterií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Elportál. ISBN 978-80-210-8788-0. url epub info
Výukové metody
Studenti jsou na počátku každého cvičení seznámeni s obsahem cvičení formou výkladu a názornými ukázkami, poté sami provádí zadanou praktickou úlohu. Z každého cvičení vypracovávají protokol.
Metody hodnocení
Aktivní účast na praktických cvičeních, psané protokoly, zápočtový preparát a pisemné testy
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2022/Bi4091c