PřF UCCH Chemie se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Chemistry with a view to Education
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PřF B-UCC Chemie se zaměřením na vzdělávání

Společný univerzitní základ (4 kr.)

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA001Odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
2 kredity

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C6013Bakalářská práce z chemie M. Nečasz 0/0/1010 6P
10 kreditů

Společný PPD základ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS020Inspiratorium pro učitele H. Vrtalováz 0/2/02 --
PřF:XS050Školní pedagogika J. Zounekz 1/1/02 1P
PřF:XS060Obecná didaktika J. Zounekzk 1/1/02+2 1P
PřF:XS140Základy psychologie J. Marešzk 2/02+2 1P
12 kreditů

Praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS090Asistentská praxe Z. Bochníčekz 0/0/0 10D.3 --
PřF:XS220Reflexe asistentské praxe B. Lazarováz 0/1/01 --
4 kredity

Oborové předměty - povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C1020Obecná chemie J. Pinkaszk 4/0/04+2 1Z
PřF:C1040Obecná chemie - seminář J. Pinkasz 0/2/02 1-
PřF:C1061Anorganická chemie I J. Příhodazk 2/0/02+2 1Z
PřF:C2062Anorganická chemie II J. Pinkaszk 2/0/02+2 2Z
PřF:C2021Organická chemie I K. Paruchzk 2/0/02+2 2Z
PřF:C3050Organická chemie II K. Paruchzk 2/0/02+2 3Z
PřF:C3420Fyzikální chemie J. Pavlůzk 3/0/03+2 2Z
PřF:C5230Analytická chemie V. Kanickýzk 2/0/02+2 4Z
PřF:C5720Biochemie P. Zbořilzk 4/0/04+2 5Z
PřF:C1100Laboratorní technika J. Příhodaz 0/0/66 3P
45 kreditů

Oborové předměty - povinně volitelné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C3200Chemická literatura C. Mazalzk 1/0/01+2 --
PřF:C5040Jaderná chemie J. Příhodazk 2/0/02+2 --
PřF:E5040Složky životního prostředí a jejich znečištění B. Vranazk 2/0/02+2 --
PřF:C2200Chemická syntéza - praktikum S. Jankůz 0/0/88 --
PřF:C5760Fyzikální chemie - praktikum J. Sopoušekz 0/0/44 --
PřF:C7640Analytická chemie - praktikum M. Farkováz 0/0/44 --
PřF:C6560Biochemie - laboratorní cvičení J. Lochmanz 0/0/44 --
31 kreditů

Matematický blok

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C1460Úvod do matematiky R. Svobodovázk 1/0/01+2 1-
PřF:C1480Úvod do matematiky - seminář R. Svobodováz 0/2/02 1-
5 kreditů

Fyzikální blok

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F1140Úvod do fyziky N. Špačkovázk 2/0/02+2 1-
PřF:F1141Úvod do fyziky, seminář N. Špačkováz 0/2/02 1-
6 kreditů

Povinně volitelné bloky předmětů z druhého aprobačního oboru

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi2060Základy mikrobiologie M. Vítězovázk 2/0/02+2 --
PřF:Bi2060cZáklady mikrobiologie - cvičení J. Kučerováz 0/1/01 --
PřF:Bi3031Demonstrační úlohy z fyziologie živočichů M. Váchaz 0/2/02 --
PřF:Bi2230Terénní cvičení z botaniky O. Rotreklovák blokově - 8 dní3+1 --
PřF:Bi4360Terénní cvičení ze zoologie J. Schenkovák 0/0/0 8 dní.3+1 --
15 kreditů

Volitelné předměty