PřF UCCH Chemie se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Chemistry with a view to Education
bakalářský prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF B-UCC Chemie se zaměřením na vzdělávání

Společný univerzitní základ (4 kr.)

Povinné.

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA001Odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
2 kredity

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Povinné.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C6013Bakalářská práce z chemie M. Nečasz 0/0/1010 6P
10 kreditů

Společný PPD základ

Povinné.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS020Inspiratorium pro učitele H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 --
PřF:XS050Školní pedagogika Z. Šalamounováz 1/1/02 1P
PřF:XS060Obecná didaktika J. Zounekzk 1/1/02+2 2P
PřF:XS140Základy psychologie J. Marešzk 2/02+2 2P
12 kreditů

Praxe

Povinné.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS090Asistentská praxe Z. Bochníčekz 0/0/0 10D.3 --
PřF:XS220Reflexe asistentské praxe H. Tesák Vrtalaz 0/1/01 --
4 kredity

Oborové předměty - povinné

Povinné.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C1020Obecná chemie J. Pinkaszk 4/0/04+2 1Z
PřF:C1040Obecná chemie - seminář J. Pinkasz 0/2/02 1-
PřF:C1050Základní chemické výpočty J. Pinkasz 0/1/01 --
PřF:C1061Anorganická chemie I A. Stýskalíkzk 2/0/02+2 1Z
PřF:C2062Anorganická chemie II Z. Moraveczk 2/0/02+2 2Z
PřF:C2700Základy organické chemie J. Literákzk 2/0/02+2 2Z
PřF:C3420Fyzikální chemie J. Pavlůzk 3/0/03+2 2Z
PřF:C5230Analytická chemie V. Kanickýzk 2/0/02+2 4Z
PřF:C5700Biochemie T. Kašparovskýzk 2/0/02+2 3Z
PřF:C1100Laboratorní technika S. Jankůz 0/0/66 3P
40 kreditů

Oborové předměty - povinně volitelné

Studenti absolvují předměty minimálně za 24 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C1062Anorganická chemie I - seminář A. Stýskalíkz 0/1/01 --
PřF:C2070Anorganická chemie II - seminář Z. Moravecz 0/1/01 --
PřF:C2705Základy organické chemie - seminář J. Literákz 0/2/02 --
PřF:C2720Organická chemie - praktikum S. Jankůz 0/0/66 --
PřF:C3200Chemická literatura C. Mazalzk 1/0/01+2 3-
PřF:C3430Fyzikální chemie - seminář J. Pavlůz 0/1/01 --
PřF:C5040Jaderná chemie J. Křivohlávekzk 2/0/02+2 5-
PřF:C2200Chemická syntéza - praktikum S. Jankůz 0/0/88 4-
PřF:C5240Analytická chemie - seminář V. Kanickýz 0/1/01 --
PřF:C5730Biochemie - seminář T. Kašparovskýz 0/1/01 --
PřF:C5760Fyzikální chemie - praktikum J. Sopoušekz 0/0/44 4-
PřF:C7640Analytická chemie - praktikum M. Farkováz 0/0/44 5-
PřF:C6560Biochemie - laboratorní cvičení J. Lochmanz 0/0/44 4-
PřF:E6050Osud toxických látek v prostředí P. Šebejzk 2/0/02+2 6-
PřF:F7670Žákovské pokusy Z. Bochníčekz 0/2/02 5-
PřF:GE091Mineralogie a geochemie Z. Lososzk 2/0/03 5-
FI:PB029Elektronická příprava dokumentů P. Sojkazk 2/1/03+2 3-
54 kreditů

Matematický blok

Povinně zapisují studenti v kombinaci bez matematiky nebo fyziky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C1460Úvod do matematiky R. Svobodovázk 1/0/01+2 1-
PřF:C1480Úvod do matematiky - seminář R. Svobodováz 0/2/02 1-
5 kreditů

Fyzikální blok

Povinně zapisují studenti v kombinaci bez fyziky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F1140Úvod do fyziky N. Špačkovázk 2/0/02+2 1-
PřF:F1141Úvod do fyziky, seminář N. Špačkováz 0/2/02 1-
6 kreditů

Povinně volitelné bloky předmětů z druhého aprobačního oboru

Pro kombinaci s vedlejším programem Biologie se zaměřením na vzdělávání zapisuje student níže uvedené předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi2060Základy mikrobiologie M. Vítězovázk 2/0/02+2 --
PřF:Bi2060cZáklady mikrobiologie - cvičení J. Kučerováz 0/1/01 --
PřF:Bi3031Demonstrační úlohy z fyziologie živočichů M. Váchaz 0/2/02 --
PřF:Bi2230Terénní cvičení z botaniky O. Rotreklovák blokově - 8 dní3+1 --
PřF:Bi4360Terénní cvičení ze zoologie J. Schenkovák 0/0/0 8 dní.3+1 --
15 kreditů

Volitelné předměty

Student si dále vybírá z nabídky volitelných předmětů Přírodovědecké fakulty MU tak, aby za celé studium získal celkem alespoň 180 kreditů.