PřF MSTAT Statistika a analýza dat
Název anglicky: Statistics and data analysis
navazující prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF N-APM Aplikovaná matematika

Úvodní informace / Pokyny

Student si vybírá z volitelných předmětů MU, přednostně z předmětů PřF a FI, do celkových 120 kreditů za program, resp. do 80 kreditů za společnou část.

Povinné předměty programu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:M7PNM1Pokročilé numerické metody I - metody lin. algebry J. Koláčekzk 2/2/04+2 1Z
PřF:M9121Časové řady I D. Krauszk 2/2/04+2 2Z
PřF:MF002Stochastická analýza J. Koláčekzk 2/2/04+2 4Z
20 kreditů

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M7DPNDiplomová práce 1 J. Pasekaz 0/0/05 1P
PřF:M8DPNDiplomová práce 2 J. Pasekaz 0/0/05 2P
PřF:M9DPNDiplomová práce 3 J. Pasekaz 0/0/010 3P
PřF:MADPNDiplomová práce 4 J. Pasekaz 0/0/010 4P
30 kreditů

Povinně-volitelné předměty programu

Z uvedených předmětů musí student získat alespoň 12 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M5170Matematické programování P. Zemánekzk 2/2/04+2 1Z
PřF:M7960Dynamické systémy M. Veselýzk 2/2/06 2Z
PřF:M7985Analýza přežití S. Katinazk 2/2/06 --
PřF:M8110Parciální diferenciální rovnice M. Veselýzk 2/2/04+2 3Z
PřF:M9211Bayesovské metody J. Koláčekzk 2/2/04+2 4Z
30 kreditů

Povinné předměty specializace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M7222Zobecněné lineární modely D. Krauszk 2/2/04+2 1P
PřF:M7986Statistická inference I S. Katinazk 2/2/04+2 1P
PřF:M8751Pokročilé regresní modely I D. Krauszk 2/2/04+2 2P
PřF:M9901Teorie a praxe splajnového vyhlazování S. Katinazk 2/2/04+2 3P
PřF:M8113Teorie a praxe jádrového vyhlazování J. Koláčekzk 2/1/03+2 4P
29 kreditů

Povinně-volitelné předměty specializace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M0122Časové řady II D. Krauszk 2/2/04+2 --
PřF:M7777Aplikovaná analýza funkcionálních dat J. Koláčekz 0/2/03 --
PřF:M8752Pokročilé regresní modely II D. Krauszk 2/2/04+2 --
PřF:M8986Statistická inference II S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:MA850Statistická inference pro mnohorozměrná data S. Katinazk 2/0/02+2 --
25 kreditů