PřF MSTAT Statistika a analýza dat
Název anglicky: Statistics and data analysis
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF N-APM Aplikovaná matematika

Společná část (60-80 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:M7PNM1Pokročilé numerické metody I - metody lin. algebry S. Katinazk 2/2/04+2 1Z
PřF:M9121Časové řady I S. Katinazk 2/2/04+2 2Z
PřF:MF002Stochastická analýza S. Katinazk 2/2/04+2 4Z
20 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Z uvedených předmětů musí student získat alespoň 12 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M5170Matematické programování R. Šimon Hilscherzk 2/2/04+2 1Z
PřF:M7960Dynamické systémy M. Veselýzk 2/2/06 2Z
PřF:M7985Analýza přežití S. Katinazk 2/2/06 --
PřF:M8110Parciální diferenciální rovnice R. Šimon Hilscherzk 2/2/04+2 3Z
PřF:M9211Bayesovské metody S. Katinazk 2/2/04+2 4Z
30 kreditů

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M7DPNDiplomová práce 1 J. Pasekaz 0/0/05 --
PřF:M8DPNDiplomová práce 2 J. Pasekaz 0/0/05 --
PřF:M9DPNDiplomová práce 3 J. Pasekaz 0/0/010 --
PřF:MADPNDiplomová práce 4 J. Pasekaz 0/0/010 --
30 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M7222Zobecněné lineární modely S. Katinazk 2/2/04+2 1P
PřF:M7986Statistická inference I S. Katinazk 2/24+2 1P
PřF:M8751Pokročilé regresní modely I S. Katinazk 2/2/04+2 2P
PřF:M9901Teorie a praxe splajnového vyhlazování S. Katinazk 2/2/04+2 3P
PřF:M8113Teorie a praxe jádrového vyhlazování J. Koláčekzk 2/1/03+2 4P
29 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M0122Časové řady II S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M7777Aplikovaná analýza funkcionálních dat J. Koláčekz 0/2/02 --
PřF:M8752Pokročilé regresní modely II S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:M8986Statistická inference II S. Katinazk 2/2/04+2 --
PřF:MA850Statistická inference pro mnohorozměrná data S. Katinazk 2/0/02+2 --
24 kreditů