PřF MOM Obecná matematika
Název anglicky: Mathematics
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF B-MAT Matematika

Úvodní informace / Pokyny

Studenti jsou povinni absolvovat společnou i specializační část studijního programu.

Společná část (90-120kr.)

Student si vybírá z volitelných předmětů MU, přednostně z předmětů PřF a FI, do celkových 120 kreditů za společnou část.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student si zapisuje volitelné předměty ze základní nabídky Společného univerzitního základu až do výše 11 kreditů.
https://muni.cz/go/univerzitní základ

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA001Odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
4 kredity
TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Povinné předměty

Studenti jsou povinni absolvovat všechny povinné předměty společné části.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M1100Matematická analýza I R. Šimon Hilscherzk 4/2/06+3 1Z
PřF:M1110Lineární algebra a geometrie I J. Pasekazk 2/2/04+2 1Z
PřF:M1120Diskrétní matematika D. Krumlzk 2/2/04+2 1Z
PřF:M1130Seminář z matematiky I D. Krumlz 0/2/02 1-
PřF:M2100Matematická analýza II R. Šimon Hilscherzk 4/2/06+3 2Z
PřF:M2110Lineární algebra a geometrie II J. Pasekazk 2/2/04+2 2Z
PřF:M2120Finanční matematika I M. Veselýzk 2/1/05 2Z
PřF:M2150Algebra I R. Kučerazk 2/2/04+2 2Z
PřF:M3100Matematická analýza III P. Hasilzk 4/2/06+3 3Z
PřF:M3121Pravděpodobnost a statistika I J. Koláčekzk 2/2/04+2 3Z
PřF:M4180Numerické metody I J. Zelinkazk 2/2/04+2 3Z
PřF:M4100Matematická analýza IV R. Šimon Hilscherzk 2/2/04+2 4Z
PřF:M4122Pravděpodobnost a statistika II J. Koláčekzk 2/2/04+2 4Z
82 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti jsou povinni absolvovat alespoň jeden povinně volitelný předmět společné části.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IB111Základy programování N. Benešzk 2/2/25+2 1-
FI:IB113Úvod do programování a algoritmizace R. Pelánekzk 2/2/14+2 1-
PřF:M1160Úvod do programování I J. Pelikánk 2/2/04+1 1-
PřF:M2160Úvod do programování II J. Pelikánk 2/2/04+1 2-
23 kreditů

Bakalářská práce

Studenti jsou povinni zapsat si oba předměty v této sekci a vypracovat bakalářskou práci.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M51XXBakalářská práce 1 J. Pasekaz 0/0/05 --
PřF:M61XXBakalářská práce 2 J. Pasekaz 0/0/05 --
10 kreditů

Specializační část

Povinné předměty

Studenti jsou povinni absolvovat všechny povinné předměty specializační části.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M2130Seminář z matematiky II M. Kuncz 0/2/02 2-
PřF:M3130Lineární algebra a geometrie III L. Vokřínekzk 2/2/04+2 3P
PřF:M3150Algebra II R. Kučerazk 2/2/04+2 3P
PřF:M5160Obyčejné diferenciální rovnice I P. Šepitkazk 2/2/04+2 3P
PřF:M4190Diferenciální geometrie křivek a ploch J. Šilhanzk 2/2/04+2 4P
PřF:M6140Topologie L. Vokřínekzk 2/1/03+2 5P
PřF:M6150Funkcionální analýza I P. Šepitkazk 2/1/03+2 5P
PřF:M6170Analýza v komplexním oboru P. Zemánekzk 2/2/04+2 6P
42 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:M0160Optimalizace P. Zemánekzk 2/2/04+2 --
PřF:M4155Teorie množin J. Rosickýzk 2/1/03+2 --
PřF:M5140Teorie grafů M. Kunczk 2/1/03+2 --
FI:MA007Matematická logika A. Kučerazk 2/1/14+2 --
22 kreditů