PřF GEOZV Geologie základní
Název anglicky: Principles of geology
bakalářský prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF B-GEO Geologie

Úvodní informace / Pokyny

Je nutno splnit všechny povinné předměty.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G1011Úvodní geologické soustředění J. Leichmannz 0/0/0 3 dny.2 1Z
PřF:G1061Mineralogie Z. Lososzk 2/2/06 1Z
PřF:G1081Paleontologie N. Dolákovázk 2/2/06 1Z
PřF:G3021Petrografie J. Leichmannzk 2/2/06 2Z
PřF:G5081Geochemie P. Pracnýzk 2/26 2Z
PřF:G2031Praktické geologické cvičení J. Cempírekz 0/0 3 dny.2 2-
PřF:G1021Geologie dynamická S. Nehybazk 3/1/06 3Z
PřF:G4121Kvartérní geologie M. Ivanovzk 2/1/05 3Z
PřF:G1101Základy geofyziky J. Havířzk 1/1/03 3Z
PřF:G3061Historická a stratigrafická geologie J. Kalvodazk 2/2/06 4Z
PřF:G4101Strukturní geologie a geotektonika R. Melicharzk 2/2/06 4Z
PřF:G5021Regionální geologie ČR R. Melicharzk 2/26 6Z
60 kreditů