PřF ANTRO Antropologie
Název anglicky: Anthropology
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF N-ANT Antropologie

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi7771Diplomová práce I M. Králíkz 0/5/04 1-
PřF:Bi8772Diplomová práce II M. Králíkz 0/5/04 2-
PřF:Bi9200Diplomová práce III M. Králíkz 0/12/06 3-
PřF:Bi9773Diplomová práce IV M. Králíkz 0/12/06 4-
20 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0010Seminář X M. Čutaz 0/2/02 4-
PřF:Bi3307Záznam a analýza digitálních dat v antropologii P. Urbanováz 0/2/02 2-
PřF:Bi4290Primatologie V. Vančatazk 2/0/04 2P
PřF:Bi6290Paleogenetika člověka P. Lízalzk 2/0/02+2 4-
PřF:Bi6998Seminář z forenzní antropologie a vybraných znaleckých oborů P. Urbanovázk 2/0/04 2-
PřF:Bi7352Forenzní antropologie P. Urbanovázk 2/0/05 1Z
PřF:Bi7352cForenzní antropologie cvičení P. Urbanováz 0/2/02 1P
PřF:Bi7851Antropologie etnicity J. Malinazk 2/0/04 3P
PřF:Bi7861Antropologie sexuality I M. Králíkzk 2/0/04 1Z
PřF:Bi8130Etologie J. Zukalzk 2/0/02+2 4-
PřF:Bi8150Evoluční biologie M. Macholánzk 3/0/03+2 3P
PřF:Bi8260Variabilita a adaptabilita člověka M. Králíkzk 2/0/04 2Z
PřF:Bi8610Paleoantropologie V. Vančatazk 2/0/04 2Z
PřF:Bi8611Paleoetnologie P. Květinazk 2/0/04 3Z
PřF:Bi8612Komparativní osteologie P. Urbanovázk 2/0/04 1P
PřF:Bi8612cKomparativní osteologie - cvičení P. Urbanováz 0/2/02 1-
PřF:Bi8690Pohřební ritus J. Malinazk 2/0/04 4P
PřF:Bi8691Individuální vývoj člověka M. Králíkzk 2/0/04 2Z
PřF:Bi8773Praktikum z analýzy tvaru I M. Králíkz 0/2/02 1-
PřF:Bi8910Terénní cvičení II M. Králíkz 0/0/0 10D.4 4-
PřF:Bi9100Ergonomie a aplikovaná antropologie M. Horákz 0/2/03 4-
PřF:Bi9291Ekologie člověka v kvartéru M. Ivanovzk 2/0/02+2 1P
PřF:Bi7711Seminář VII M. Čutaz 0/2/02 1-
PřF:Bi9713Seminář IX M. Čutaz 0/2/02 3-
PřF:Bi8712Seminář VIII M. Čutaz 0/2/02 2-
LF:VLET0311pVýběrové přednášky z embryologie a teratologie A. Hamplz 1/0/0 15.3 1-
PřF:ZA0043Geografie obyvatelstva M. Jeřábekk 2/0/03 3-
91 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student je povinen absolvovat zkoušku z jednoho pokročilého cizího jazyka v hodnotě 2 kreditů. Je doporučeno absolvovat předmět JA002 Pokročilá odborná angličtina, je však možné absolvovat zkoušku i z jiného pokročilého jazyka (i mimo níže uvedenou nabídku).

Pokročilý cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JF002Pokročilá odborná francouzština - zkouška D. Veškrnovázk 0/0/02 --
PřF:JN002Pokročilá odborná němčina - zkouška P. Chládkovázk 0/0/02 --
PřF:JR002Pokročilá odborná ruština - zkouška M. Ševečkovázk 0/0/02 --
PřF:JS002Pokročilá odborná španělština - zkouška J. Žváčkovázk 0/0/02 --
10 kreditů

Volitelné předměty

Student vybírá z volitelných předmětů MU tak, aby splnil minimálně 120 kreditů za studium.