PřF UCZH Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Geography and Cartography with a view to Education
bakalářský prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF B-UCZ Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

Společný univerzitní základ (4 kr.)

Povinné.

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA001Odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 4-
2 kredity

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Společný PPD základ

Povinné.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS020Inspiratorium pro učitele H. Tesák Vrtalaz 0/2/02 --
PřF:XS050Školní pedagogika Z. Šalamounováz 1/1/02 1P
PřF:XS060Obecná didaktika J. Zounekzk 1/1/02+2 2P
PřF:XS140Základy psychologie J. Marešzk 2/02+2 2P
12 kreditů

Praxe

Povinné.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS090Asistentská praxe Z. Bochníčekz 0/0/0 10D.3 --
PřF:XS220Reflexe asistentské praxe H. Tesák Vrtalaz 0/1/01 --
4 kredity

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Povinné.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z5210Bakalářská práce ze zeměpisu 1 (UZ) V. Herberz 0/2/02 5P
PřF:Z5220Bakalářská práce ze zeměpisu 2 (UZ) V. Herberz 0/8/08 6P
PřF:Z5220xBakalářská práce ze zeměpisu 2 (UZ) - odevzdání V. Herberz 0/0- 6-
10 kreditů

Oborové předměty - povinné

Povinné.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z1035Geografický proseminář J. Burianováz 0/1/01 1-
PřF:Z0026pFyzická geografie R. Brázdilzk 4/0/07 1Z
PřF:Z0026cFyzická geografie - cvičení R. Brázdilz 0/1/02 1-
PřF:Z0135pÚvod do studia planety Země J. Burianovázk 2/0/04 1Z
PřF:Z0135cÚvod do studia planety Země-cvičení J. Burianováz 0/1/01 1-
PřF:Z0123Terénní cvičení z fyzické geografie J. Burianováz 0/0 5 dní.2 2-
PřF:Z2166Úvod do ekologie a ochrany přírody M. Culekzk 2/1/05 2-
PřF:Z2111Metody fyzickogeografického výzkumu M. Šulc Michalkovák 1/1/03 2P
PřF:Z1069Statistické metody a zpracování dat 1 P. Dobrovolnýz 1/1/03 3-
PřF:Z2062pGeografická kartografie P. Kubíčekzk 2/0/04 3Z
PřF:Z2062cGeografická kartografie-cvičení P. Kubíčekz 0/1/01 3-
PřF:Z3090pHumánní geografie O. Mulíčekzk 4/0/07 3Z
PřF:Z3090cHumánní geografie - cvičení O. Mulíčekz 0/1/02 3-
PřF:Z0147Základy regionální geografie J. Trojank 1/1/03 4P
PřF:Z0262Geoinformatika P. Kubíčekzk 1/1/03 4Z
PřF:Z0120Geografické myšlení P. Daněkk 1/1/03 4-
PřF:Z0142Terénní cvičení z humánní geografie O. Mulíčekz 0/0 5 dní.2 4-
PřF:Z2211Metody sociálně geografického výzkumu O. Mulíčekk 1/1/03 4P
PřF:Z7149Praktikum z geoinformatiky pro studenty UZ H. Pokornáz 0/2/02 5-
58 kreditů

Oborové předměty - povinně volitelné

Student absolvuje alespoň 2 předměty z nabídky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z0040Geografie Evropy J. Burianovázk 2/1/05 6P
PřF:Z0099Regionální geografie světa - Afrika, Austrálie a Oceánie A. Věžníkzk 2/1/05 5P
PřF:Z0100Regionální geografie Amerik K. Láskazk 2/1/05 6P
PřF:Z0101Regionální geografie světa - Asie V. Herberzk 2/1/05 5P
20 kreditů

Oborové předměty - doporučené volitelné

Student si volí předměty za min. 7 kreditů (s ohledem na zaměření bakalářské práce) do celkových 75 kreditů za předměty z oboru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z0076Meteorologie a klimatologie R. Brázdilzk 2/26 3-
PřF:Z0059Hydrologie M. Šulc Michalkovázk 2/2/06 3-
PřF:Z0051Geomorfologie Z. Máčkazk 2/2/06 4-
PřF:Z0086Pedogeografie J. Burianovázk 2/26 5-
PřF:Z0005Biogeografie J. Divíšekzk 2/2/06 4-
PřF:Z0109Seminář z fyzické geografie V. Herberk 0/2/03 3-
PřF:Z0043Geografie obyvatelstva a geodemografie M. Jeřábekzk 2/1/05 5-
PřF:Z0044Sídelní geografie O. Mulíčekzk 2/1/05 6-
PřF:Z0047Ekonomická geografie A. Věžníkzk 4/2/08 5-
PřF:Z0041Geografie dopravy O. Mulíčekk 2/1/03 4-
PřF:Z0042Geografie cestovního ruchu J. Trojank 1/13 5-
PřF:Z0107Úvod do politické geografie P. Daněkzk 2/1/05 5-
PřF:Z0108Seminář z ekonomické geografie A. Věžníkz 0/22 4-
PřF:Z6688Seminář ke kvalifikační práci - učitelství geografie J. Burianováz 0/1/01 6-
65 kreditů

Povinně volitelné bloky předmětů z druhého aprobačního oboru

Student volí předměty z druhého aprobačního oboru za min. 15 kreditů, jako příklad uvedeny předměty z Biologie

Blok 1 - biologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi2060Základy mikrobiologie M. Vítězovázk 2/0/02+2 --
PřF:Bi2060cZáklady mikrobiologie - cvičení J. Kučerováz 0/1/01 --
PřF:Bi3031Demonstrační úlohy z fyziologie živočichů M. Váchaz 0/2/02 --
PřF:Bi2230Terénní cvičení z botaniky O. Rotreklovák blokově - 8 dní3+1 --
PřF:Bi4360Terénní cvičení ze zoologie J. Schenkovák 0/0/0 8 dní.3+1 --
15 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z6000Bakalářská zkouška ze zeměpisu K. Láska- 0/0/0- 6-
PřF:Z6000PPPísemná zkouška z Pedagogicko-psychologického základu - bc. studium K. Láska- 0/0- 6-
0 kreditů