Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
PřF UCZH Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Geography and Cartography with a view to Education
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PřF B-UCZ Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

Společný univerzitní základ (4 kr.)

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA001Odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 4-
2 kredity

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Společný PPD základ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS020Inspiratorium pro učitele Z. Bochníčekz 0/2/02 --
PřF:XS050Školní pedagogika M. Polz 1/1/02 1P
PřF:XS060Obecná a alternativní didaktika M. Polzk 1/12+2 1P
PřF:XS140Základy psychologie J. Marešzk 2/02+2 1P
12 kreditů

Praxe

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:XS090Asistentská praxe Z. Bochníčekz 0/0 10D.2 --
PřF:XS220Reflexe asistentské praxe B. Lazarováz 0/1/01 --
3 kredity

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z5210Bakalářská práce ze zeměpisu 1 (UZ) V. Herberz 0/22 5P
PřF:Z5220Bakalářská práce ze zeměpisu 2 (UZ) V. Herberz 0/0/88 6P
PřF:Z5220xBakalářská práce ze zeměpisu 2 (UZ) - odevzdání V. Herberz 0/0/0- 6-
10 kreditů

Oborové předměty - povinné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z1035Geografický proseminář R. Brázdilz 0/1/01 1-
PřF:Z0026pFyzická geografie R. Brázdilzk 4/0/07 1Z
PřF:Z0026cFyzická geografie - cvičení R. Brázdilz 0/1/02 1-
PřF:Z0135pÚvod do studia planety Země R. Brázdilzk 2/0/04 1Z
PřF:Z0135cÚvod do studia planety Země-cvičení R. Brázdilz 0/1/01 1-
PřF:Z0123Terénní cvičení z fyzické geografie R. Brázdilz 0/0/0 5 dní.2 2-
PřF:Z2166Úvod do ekologie a ochrany přírody M. Culekzk 2/1/05 2-
PřF:Z2111Metody fyzickogeografického výzkumu M. Šulc Michalkovák 1/1/03 2P
PřF:Z1069Statistické metody a zpracování dat 1 R. Brázdilz 1/1/03 3-
PřF:Z2062pGeografická kartografie R. Brázdilzk 2/0/04 3Z
PřF:Z2062cGeografická kartografie-cvičení R. Brázdilz 0/1/01 3-
PřF:Z3090pHumánní geografie R. Brázdilzk 4/0/07 3Z
PřF:Z3090cHumánní geografie - cvičení R. Brázdilz 0/1/02 3-
PřF:Z0147Základy regionální geografie R. Brázdilk 1/1/03 4P
PřF:Z0262Geoinformatika R. Brázdilzk 1/1/03 4Z
PřF:Z0120Geografické myšlení R. Brázdilk 1/1/03 4-
PřF:Z0142Terénní cvičení z humánní geografie R. Brázdilz 0/0/0 5 dní.2 4-
PřF:Z2211Metody sociálně geografického výzkumu O. Mulíčekk 1/1/03 4P
PřF:Z7149Praktikum z geoinformatiky pro studenty UZ V. Herberz 0/22 5-
58 kreditů

Oborové předměty - povinně volitelné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z0040Geografie Evropy R. Brázdilzk 2/1/05 6P
PřF:Z0099Regionální geografie světa - Afrika, Austrálie a Oceánie R. Brázdilzk 2/1/05 5P
PřF:Z0100Regionální geografie Amerik K. Láskazk 2/1/05 6P
PřF:Z0101Regionální geografie světa - Asie V. Herberzk 2/1/05 5P
20 kreditů

Oborové předměty - doporučené volitelné

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z0076Meteorologie a klimatologie R. Brázdilzk 2/2/06 3-
PřF:Z0059Hydrologie R. Brázdilzk 2/2/06 3-
PřF:Z0051Geomorfologie R. Brázdilzk 2/2/06 4-
PřF:Z0086Pedogeografie J. Burianovázk 2/2/06 5-
PřF:Z0005Biogeografie R. Brázdilzk 2/2/06 4-
PřF:Z0109Seminář z fyzické geografie R. Brázdilk 0/2/03 3-
PřF:Z0043Geografie obyvatelstva a osídlení 1 R. Brázdilzk 2/1/05 5-
PřF:Z0044Geografie obyvatelstva a osídlení 2 R. Brázdilzk 2/1/05 6-
PřF:Z0047Geografie průmyslu a zemědělství R. Brázdilzk 4/2/08 5-
PřF:Z0041Geografie dopravy R. Brázdilk 2/1/03 4-
PřF:Z0042Geografie cestovního ruchu R. Brázdilk 1/1/03 5-
PřF:Z0107Úvod do politické geografie P. Daněkzk 2/1/05 5-
PřF:Z0108Seminář z ekonomické geografie R. Brázdilz 0/2/02 4-
64 kreditů

Povinně volitelné bloky předmětů z druhého aprobačního oboru

Blok 1 - biologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi2060Základy mikrobiologie M. Vítězovázk 2/0/02+2 --
PřF:Bi2060cZáklady mikrobiologie - cvičení I. Buriánkováz 0/1/01 --
PřF:Bi3031Demonstrační úlohy z fyziologie živočichů M. Váchaz 0/2/02 --
PřF:Bi2230Terénní cvičení z botaniky O. Rotreklovák blokově - 8 dní3+1 --
PřF:Bi4360Terénní cvičení ze zoologie J. Schenkovák 0/0/0 8 dní.3+1 --
15 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z6000Bakalářská zkouška ze zeměpisu R. Brázdil- 0/0/0- 6-
PřF:Z6000PPPísemná zkouška z Pedagogicko-psychologického základu - bc. studium K. Láska- 0/0/0- 6-
0 kreditů