PřF FYZG Fyzická geografie
Název anglicky: Physical geography
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF N-FYG Fyzická geografie

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z7001Diplomová práce z geografie 1 V. Herberz 0/2/02 1-
PřF:Z8001Diplomová práce z geografie 2 V. Herberz 0/44 2-
PřF:Z9002Diplomová práce z geografie 3 V. Herberz 0/88 3-
PřF:Z1002Diplomová práce z geografie 4 V. Herberz 0/1616 4-
PřF:Z1002xDiplomová práce z geografie 4 - odevzdání V. Herberz 0/0- 4-
30 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z7900Hodnocení krajiny M. Culekzk 2/1/05 1P
PřF:Z8338Kvartérní prostředí D. Nývltzk 2/1/05 1Z
PřF:Z8818Aplikovaná geoinformatika T. Řezníkzk 1/2/05 2Z
PřF:Z0151Změny a kolísání podnebí R. Brázdilzk 2/15 2Z
PřF:Z7000Aplikovaná fyzická geografie P. Dobrovolnýzk 1/2/05 3Z
PřF:Z7887Environmentální historie L. Dolákk 2/1/04 1P
PřF:Z8309Antropogenní geomorfologie F. Kudazk 2/1/05 2P
PřF:Z8876Paleoklimatologie P. Dobrovolnýzk 2/1/05 3P
PřF:Z0017FDiplomový seminář 1 M. Šulc Michalkováz 0/2/02 1-
PřF:Z0018FDiplomový seminář 2 M. Šulc Michalkováz 0/2/02 3-
PřF:Z7017FOborový geografický seminář 1 R. Brázdilz 0/22 2-
PřF:Z9017FOborový geografický seminář 2 R. Brázdilz 0/22 4-
47 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Jazyková příprava

Studenti navazujícího magisterského programu musí před podáním přihlášky ke státní závěrečné zkoušce úspěšně složit zkoušku z Pokročilé odborné angličtiny JA002 nebo zkoušku 2. úrovně z jiného cizího světového jazyka (JF002, JN002, JR002, JS002).
Studentům navazujícího magisterského studia, kteří složili zkoušku z Pokročilé odborné angličtiny JA002 již v bakalářském studiu, bude tato zkouška uznána na základě písemné žádosti i pro studium magisterské.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 2-
PřF:JF002Pokročilá odborná francouzština - zkouška D. Veškrnovázk 0/0/02 2-
PřF:JS002Pokročilá odborná španělština - zkouška J. Žváčkovázk 0/0/02 2-
PřF:JN002Pokročilá odborná němčina - zkouška P. Chládkovázk 0/0/02 2-
PřF:JR002Pokročilá odborná ruština - zkouška M. Ševečkovázk 0/0/02 2-
10 kreditů

Metody FG

Student si zapisuje alespoň dva předměty z bloku v souladu se zaměřením diplomové práce a povinně-volitelným předmětem SZZ.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z7551Metody FG 1 – geologie, geomorfologie D. Nývltzk 1/2/05 2P
PřF:Z8076Metody FG 2 - klimatologie, meteorologie, hydrologie P. Dobrovolnýzk 1/2/05 1P
PřF:Z8055Metody FG 3 - biogeografie, pedogeografie J. Divíšekzk 1/2/05 1P
15 kreditů

Bloky specializovaných předmětů

Student povinně vybírá jeden blok podle zaměření diplomové práce a musí z tohoto bloku získat alespoň 20 kreditů.

01 - klimatologie, meteorologie, hydrologie

Student si zapisuje předměty z bloku alespoň za 20 kreditů. Volba bloku podle zaměření diplomové práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z0084Ochrana a čistota atmosféry L. Dolákzk 2/15 1-
PřF:Z7777Právo životního prostředí O. Svobodovázk 2/1/05 1-
PřF:Z8307Bioklimatologie a agrometeorologie L. Řezníčkovázk 2/1/05 2-
PřF:Z0075Měřící technika v meteorologii a klimatologii K. Láskazk 2/1/05 2-
PřF:Z0060Aplikovaná hydrologie a vodní hospodářství krajiny M. Šulc Michalkovázk 2/1/05 2-
PřF:Z8778Povodňová rizika Z. Máčkazk 1/2/05 2-
PřF:Z8005Polární geovědy D. Nývltzk 2/1/05 2-
PřF:Z6101Základy geostatistiky P. Dobrovolnýzk 1/2/05 2-
PřF:ZX100Odborná praxe z geografie a kartografie P. Daněkz 0/0 2 týdny.3 4-
43 kreditů
02- geomorfologie, pedogeografie

Student si zapisuje předměty z bloku alespoň za 20 kreditů. Volba bloku podle zaměření diplomové práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z8308Fluviální geomorfologie Z. Máčkazk 2/1/05 1-
PřF:Z7777Právo životního prostředí O. Svobodovázk 2/1/05 1-
PřF:Z6101Základy geostatistiky P. Dobrovolnýzk 1/2/05 2-
PřF:Z8051Ledovce planety Země a metody jejich výzkumu D. Nývltzk 2/1/05 2-
PřF:Z8086Současné změny pedosféry J. Burianovázk 2/15 3-
PřF:Z8351Tektonická geomorfologie Z. Máčkazk 1/14 3-
PřF:ZX100Odborná praxe z geografie a kartografie P. Daněkz 0/0 2 týdny.3 3-
PřF:Z8005Polární geovědy D. Nývltzk 2/1/05 4-
37 kreditů
03 - biogeografie, krajinná ekologie

Student si zapisuje předměty z bloku alespoň za 20 kreditů. Volba bloku podle zaměření diplomové práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z0084Ochrana a čistota atmosféry L. Dolákzk 2/15 2-
PřF:Z7505Vybrané kapitoly z biogeografie M. Culekzk 2/15 1-
PřF:Z7777Právo životního prostředí O. Svobodovázk 2/1/05 1-
PřF:Z8025Změny sladkovodních ekosystémů v prostoru a čase K. Brabeczk 2/04 1-
PřF:Z8066Nauka o krajině M. Culekzk 2/15 2-
PřF:Z8005Polární geovědy D. Nývltzk 2/1/05 2-
PřF:Z6101Základy geostatistiky P. Dobrovolnýzk 1/2/05 2-
PřF:Z0128Terénní cvičení z krajinné ekologie M. Culekz 0/0/0 5 dnů.2 2-
PřF:Z8825Ekologické vazby vodních toků na okolní krajinu K. Brabeczk 1/1/04 3-
PřF:ZX100Odborná praxe z geografie a kartografie P. Daněkz 0/0 2 týdny.3 4-
43 kreditů

Volitelné předměty

Student vybírá z nabídky volitelných předmětů alespoň 3 kredity, a to tak, aby získal minimálně 120 kreditů za studium.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Z6035Využití obnovitelných zdrojů energie K. Láskazk 2/15 4-
PřF:Z7262Geoinformatika ve veřejné správě P. Kubíčekzk 2/0/04 1-
PřF:Z8149Alternativní GIS – volně dostupné programy a data R. Štampachk 0/2/03 3-
PřF:Z8210Introduction to spatial data infrastructures in Europe T. Řezníkk 2/0/04 3-
PřF:Z0104Regionální politika a regionální rozvoj J. Trojanzk 2/1/05 1-
PřF:Z0136Územní plánování a urbanismus O. Mulíčekzk 2/1/05 --
PřF:Z7890Metody a techniky v sociální a regionální geografii O. Mulíčekz 0/2/02 --
PřF:Z0046Geografie SR V. Herberk 1/1/03 1-
PřF:Z5099Regionální geografie polárních oblastí K. Láskazk 2/1/05 1-
36 kreditů