PřF BIOF Biofyzika
Název anglicky: Biophysics
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF B-FYZ Fyzika

Společná část (90-120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student si zapisuje volitelné předměty ze základní nabídky Společného univerzitního základu až do výše 11 kreditů.
https://muni.cz/go/univerzitní základ

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušky JA001 Odborná angličtina - zkouška (bakalářské studium) a JA002 Pokročilá odborná angličtina – zkouška (magisterské studium). Zkoušku JA002 může student splnit už v bakalářském studiu. V tom případě nemusí skládat zkoušku JA001. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA001Odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 --
4 kredity
TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F1040Mechanika a molekulová fyzika J. Spoustazk 3/2/04+2 1Z
PřF:F1400Programování P. Mikulíkz 1/2/03 1Z
PřF:F1610Úvod do fyzikálních měření Z. Bochníčekz 0/1/01 1Z
PřF:F1711Matematika 1 P. Musilovázk 3/3/04+2 1Z
PřF:F2070Elektřina a magnetismus P. Konečnýzk 2/2/04+2 2Z
PřF:F2180Fyzikální praktikum 1 Z. Navrátilz 0/3/05 2Z
PřF:F2712Matematika 2 P. Musilovázk 4/3/06+2 2Z
PřF:F3100Kmity, vlny, optika Z. Bochníčekzk 2/2/04+2 3Z
PřF:F3240Fyzikální praktikum 2 J. Novákz 0/3/05 3Z
PřF:F3712Matematika 3 P. Musilovázk 2/2/04+2 3Z
PřF:F4100Úvod do fyziky mikrosvěta V. Kudrlezk 2/2/04+2 4Z
PřF:F4210Fyzikální praktikum 3 P. Dvořákz 0/3/05 5Z
PřF:F5330Základní numerické metody J. Chaloupkaz 1/1/03 5Z
66 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student volí blok předmětů v souladu se zaměřením své bakalářské práce.

BP UFKL
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F5251KBakalářská práce 1 J. Humlíčekz 0/0/05 5-
PřF:F6252KBakalářská práce 2 J. Humlíčekz 0/0/06 6-
11 kreditů
BP UFE
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F5251EBakalářská práce 1 D. Trunecz 0/0/05 5-
PřF:F6252EBakalářská práce 2 D. Trunecz 0/0/06 6-
11 kreditů
BP UTFA
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:F5251TBakalářská práce 1 R. von Ungez 0/0/05 5-
PřF:F6252TBakalářská práce 2 R. von Ungez 0/0/06 6-
11 kreditů

Volitelné předměty

Student vybírá dle vlastního uvážení předměty s fyzikálními, chemickými, nebo biologickými kódy tak, aby celkový počet kreditů získaných během studia činil minimálně 180.

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi3060Obecná genetika P. Kuglíkzk 3/0/03+2 5P
PřF:Bi4020Molekulární biologie J. Šmardazk 3/0/03+2 4P
PřF:C1600Základní praktikum z chemie M. Nečasz 0/4/04 2P
PřF:C1601bfZáklady obecné a anorganické chemie M. Nečaszk 2/1/03+2 1P
PřF:C2700Základy organické chemie J. Literákzk 2/0/02+2 2P
PřF:C3150Fyzikální chemie I - seminář M. Munzarováz 0/2/02 2P
PřF:C3580Biochemie P. Bouchalzk 3/0/03+2 3P
PřF:C3620Biochemie - laboratorní cvičení J. Lochmanz 0/3/03 3P
PřF:C4020Fyzikální chemie II M. Munzarovázk 2/0/02+2 3P
PřF:C4040Fyzikální chemie II - seminář M. Munzarováz 0/2/02 3P
PřF:C4660Fyzikální chemie I M. Munzarovázk 2/0/02+2 2P
PřF:C5040Jaderná chemie J. Křivohlávekzk 2/0/02+2 5P
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1P
PřF:C8140Bioenergetika I. Kučerazk 2/0/02+2 6P
PřF:C8150Bioenergetika - seminář I. Kučeraz 0/2/02 6P
PřF:F1190Úvod do biofyziky K. Kubíčekzk 1/1/02+2 1P
PřF:F4290Biofyzikální praktikum V. Mornsteinz 0/2/03 5P
PřF:F5351Základy molekulární biofyziky K. Kubíčekzk 2/1/02+2 5P
PřF:F5370Biofyzikální praktikum UFKL K. Kubíčekz 0/32 5P
PřF:F6330Vybraná témata aplikované biofyziky K. Kubíčekz 0/2/02 6P
PřF:F6342Základy lékařské biofyziky V. Mornsteinzk 2/02+2 4P
PřF:F8510Fyzika biopolymerů R. Váchazk 2/0/02+2 4P
PřF:F9070Experimentální metody biofyziky K. Kubíčekk 2/0/01+1 5P
78 kreditů