PřF AEGMVZ Management vodních zdrojů
Název anglicky: Water Resources Management
bakalářský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF B-AEG Aplikovaná a environmentální geologie

Společná část (90-120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici zde: https://www.muni.cz/studenti/spolecny-univerzitni-zaklad

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student povinně zapisuje předměty v minimální celkové hodnotě 9 kreditů za celé bakalářské studium ze základní nabídky Společného univerzitního základu. https://www.muni.cz/studenti/spolecny-univerzitni-zaklad

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušku JASUZ Odborná angličtina - zkouška za 4 kredity. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JASUZOdborná angličtina - zkouška A. Bízková Doleželovázk 0/0/04 --
4 kredity
TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min 10kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G4141Akademické dovednosti pro geology R. Melicharzk 1/2/05 5P
PřF:G5011Bakalářský seminář I R. Melicharz 0/2/02 5P
PřF:G5041Bakalářská práce - současný stav problému v literatuře R. Melicharz 0/0/08 5P
PřF:G5051Bakalářská práce I R. Melicharz 0/0/02 5P
PřF:G6011Bakalářský seminář II R. Melicharz 0/22 6P
PřF:G6051Bakalářská práce II - odevzdání R. Melicharz 0/010 6P
29 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G1011Úvodní geologické soustředění J. Leichmannz 0/0/0 3 dny.2 1-
PřF:G1021Geologie dynamická S. Nehybazk 3/1/06 1Z
PřF:G2031Praktické geologické cvičení J. Cempírekz 0/0 3 dny.2 2-
PřF:G2101Hydrogeologie T. Kuchovskýzk 2/2/06 1Z
PřF:G4221Geovědní dokumentace území R. Melicharz 0/0/0 2 týdny.11 4-
PřF:G5221Elektronické zpracování geologie území J. Rezzk 1/2/38 5-
PřF:G6141Environmentální geologie E. Geršlovázk 2/26 2Z
PřF:G7671Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb M. Knížekzk 1/1/03 4Z
PřF:G8271Pěší geologická exkurze do okolí Brna T. Kumpanz 0/0/0 3D.2 3-
PřF:G9421Ochrana podzemních vod T. Kuchovskýzk 2/15 2Z
51 kreditů

Volitelné předměty

Doporučené volitelné předměty společné části. Student vybírá do 180 kreditů za studium.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G3101Základy zpracování geologických dat R. Čopjakovázk 1/2/04 --
PřF:G5031Prezentace výsledků bakalářské práce na konferenci M. Knížekz 0/0/01 --
PřF:G6031Publikace výsledků bakalářské práce M. Knížekz 0/0/03 --
PřF:GA401Sedimentární petrologie T. Kumpanzk 2/1/05 --
13 kreditů

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:E0320Udržitelný rozvoj - největší výzva současnosti? M. Scheringerzk 2/0/02+2 1-
PřF:G3161Globální rizika vodního hospodářství T. Kuchovskýzk 2/1/05 1P
PřF:G3171Balneologie T. Kuchovskýz 2/0/02 3P
PřF:G3181Praktické úlohy vodního hospodářství A. Říčkazk 1/2/38 3-
PřF:G3191Vodní zdroje - případové studie I T. Kuchovskýzk 2/2/06 3-
PřF:G4191Vodní zdroje - případové studie II T. Kuchovskýzk 2/2/06 4-
PřF:GA751Legislativa v hydrogeologii L. Michelezk 1/1/03 3P
PřF:Z0059Hydrologie M. Šulc Michalkovázk 2/2/06 1P
PřF:Z0060Aplikovaná hydrologie a vodní hospodářství krajiny M. Šulc Michalkovázk 2/1/05 4P
PřF:Z6666Životní prostředí České republiky J. Burianovázk 1/1/04 2P
PřF:ZX401Klimatické změny J. Burianovázk 2/1/05 2P
54 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Nutno splnit podmínky všech bloků.

Nástroje ochrany vod

Nutné absolvovat alespoň 2 předměty z tohoto bloku.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi8040Znečišťování vod a ekologie technických zásahů P. Pařilzk 2/0/02+2 --
PřF:E0270Technologie a nástroje ochrany životního prostředí I J. Klánovázk 2/0/02+2 --
PřF:E0380Vybrané nástroje ochrany životního prostředí - EIA a LCA M. Scheringerzk 2/0/02+2 3-
ESF:MPV_EZTIEkonomika životního prostředí a dopravy J. Soukopovázk 1/1/0 půlsemestrální kurz.4 --
16 kreditů
Rozšiřující legislativa

Nutné absolvovat alespoň jeden předmět z tohoto bloku.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G7931Legislativa v geologii M. Slobodníkzk 2/0/03 --
PrF:MVV13468KHorní právo J. Hanákk 1/1/03 --
6 kreditů
Odborné předměty

Nutné absolvovat alespoň 2 předměty z tohoto bloku.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G6301Základy podzemní hydrauliky T. Kuchovskýzk 1/1/03 --
PřF:G9771Vybrané problémy z hydrogeologie J. Novotnáz 1/0/01 --
PřF:GA671Technika hydrogeologických prací T. Kuchovskýzk 1/1/03 --
7 kreditů
Úpravárenství

Nutné absolvovat jeden předmět z tohoto bloku.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:GTC03Chemie a technologie vody T. Kuchovskýzk 2/2/05 4-
PřF:GTP03Vodárenství T. Kuchovskýzk 2/2/05 6-
10 kreditů
Blok terénních cvičení

Nutné absolvovat jeden předmět bloku.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:G4211Vodní zdroje - exkurze na lokality T. Kuchovskýz 0/0/0 5D.5 2-
PřF:G8261Terénní cvičení z hydrogeologie a geochemie T. Kuchovskýzk 0/0/0 4 dny.3 3-
8 kreditů