PřF CHORGA Organická chemie
Název anglicky: Organic Chemistry
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF N-CHE Chemie

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C7001Diplomová práce I P. Lubalz 0/0/33 1P
PřF:C8001Diplomová práce II P. Lubalz 0/0/55 2P
PřF:C9001Diplomová práce III P. Lubalz 0/0/1212 3P
PřF:CA001Diplomová práce IV P. Lubalz 0/0/2020 4P
40 kreditů

Diplomové semináře, školení, exkurze, praxe

Každý akademický rok studia je nutno absolvovat povinný předmět bez kreditového hodnocení C7777 Zacházení s chemickými látkami. Zápočet z tohoto kurzu je udělován na základě úspěšného vykonání testu a je nutnou podmínkou pro vstup do všech předmětů, ve kterých dochází k manipulaci s chemickými látkami (laboratorní cvičení, diplomová práce apod.).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C6950Chemická exkurze S. Jankůz 0/0/0 1 týden.- 2-
PřF:C6960Odborná praxe P. Lubalz 0/0/0 3 týdny.- 2-
PřF:C7000Oborový seminář I P. Lubalz 0/2/02 1-
PřF:C8000Oborový seminář II P. Lubalz 0/2/02 2-
PřF:C9000Oborový seminář III P. Lubalz 0/2/02 3-
PřF:CA000Oborový seminář IV P. Lubalz 0/2/02 4-
8 kreditů

Jazyková zkouška

Každý student musí před státní závěrečnou zkouškou absolvovat alespoň jeden z uvedených předmětů pokročilé jazykové zkoušky. Na tuto zkoušku se student připravuje buď individuálně, nebo může využít nabídky volitelných předmětů JAC03/JAC04 Angličtina pro chemiky 3/4 či jejich obdoby pro jiné jazyky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JA002Pokročilá odborná angličtina - zkouška E. Čoupkovázk 0/0/02 4-
PřF:JF002Pokročilá odborná francouzština - zkouška D. Veškrnovázk 0/0/02 --
PřF:JN002Pokročilá odborná němčina - zkouška P. Chládkovázk 0/0/02 --
PřF:JR002Pokročilá odborná ruština - zkouška M. Ševečkovázk 0/0/02 --
PřF:JS002Pokročilá odborná španělština - zkouška J. Žváčkovázk 0/0/02 --
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C5020Chemická struktura P. Brožzk 2/0/02+2 1Z
PřF:C5030Chemická struktura - seminář P. Brožz 0/1/01 1-
PřF:C5060Metody chemického výzkumu P. Táborskýzk 2/0/02+2 1Z
PřF:C6250Metody chemického výzkumu - praktikum M. Farkováz 0/0/55 2P
PřF:C9920Úvod do kvantové chemie M. Munzarovázk 2/1/03+2 1-
19 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C4450Organic Chemistry III - synthesis K. Paruchzk 2/0/02+2 2P
PřF:C4455Organic Chemistry III - synthesis - seminar K. Paruchz 0/2/02 2-
PřF:C8500Mechanisms of Organic Reactions P. Klánzk 2/0/02+2 2P
PřF:C8510Mechanisms of Organic Reactions - seminar P. Klánz 0/1/01 2-
PřF:C5500Stereochemistry of Organic Compounds C. Mazalzk 2/0/02+2 1P
PřF:C5510Stereochemistry of Organic Compounds-seminar C. Mazalz 0/1/01 1-
PřF:C7410Structure and Reactivity P. Klánzk 2/0/02+2 1-
PřF:C7415Structure and Reactivity - seminar P. Klánz 0/1/01 1-
PřF:C6180Pokročilá organická chemie - praktikum K. Paruchz 0/0/55 1-
26 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student si vybírá z nabídky povinně volitelných předmětů tak, aby za celé studium získal celkem alespoň 120 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:C4010Inorganic Chemistry III J. Pinkaszk 2/0/02+2 --
PřF:C4120Makromolekulární chemie V. Šindelářzk 2/0/02+2 --
PřF:C5241Organická analýza P. Lubalzk 2/0/02+2 --
PřF:C6245Analytická chemie organických látek - praktikum M. Farkováz 0/0/33 --
PřF:C7790Úvod do molekulového modelování P. Kulhánekzk 2/0/02+2 --
PřF:C7800Úvod do molekulového modelování - cvičení P. Kulhánekz 0/1/01 --
PřF:C8695Zelená chemie J. Literákzk 2/0/02+2 --
PřF:C8780Photochemistry: From Concepts to Practice P. Klánzk 2/0/02+2 --
PřF:C8840Chemistry of macrocyclic compounds P. Lubalzk 2/0/02+2 --
PřF:C8885Supramolekulární chemie C. Mazalzk 2/0/02+2 --
PřF:C8950NMR - Strukturní analýza R. Marekzk 2/0/02+2 --
PřF:C8953NMR - Strukturní analýza - seminář R. Marekz 0/2/02 --
PřF:C9550Quantum Chemistry and Spectroscopy M. Munzarovázk 2/0/02+2 --
PřF:C9909Elements of fine process chemistry C. Mazalzk 2/0/02+2 --
PřF:C9930Metody kvantové chemie M. Munzarovázk 2/1/03+2 --
55 kreditů