PřF EXBR Experimentální biologie rostlin
Název anglicky: Experimental Plant Biology
bakalářský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF B-EMB Experimentální a molekulární biologie

Společná část (90-120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici zde: https://www.muni.cz/studenti/spolecny-univerzitni-zaklad

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Student povinně zapisuje předměty v minimální celkové hodnotě 9 kreditů za celé bakalářské studium ze základní nabídky Společného univerzitního základu. https://www.muni.cz/studenti/spolecny-univerzitni-zaklad

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušku JASUZ Odborná angličtina - zkouška za 4 kredity. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:JASUZOdborná angličtina - zkouška A. Bízková Doleželovázk 0/0/04 --
4 kredity
TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce (min 10kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi3001Bakalářská práce z Experimentální a molekulární biologie 1 R. Veselskáz 0/5/05 5P
PřF:Bi3002Bakalářská práce z Experimentální a molekulární biologie 2 R. Veselskáz 0/10/010 6P
15 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi1010Fylogeneze a diverzita rostlin P. Hroudazk 3/0/03+2 1-
PřF:Bi1060Cytologie a anatomie rostlin M. Balážzk 2/0/02+2 1P
PřF:Bi1700Buněčná biologie R. Veselskázk 2/0/02+2 1Z
PřF:Bi1700cBuněčná biologie - cvičení J. Neradilz 0/1/0 každý druhý týden 2 hodiny.1 1-
PřF:Bi2000Fylogeneze a diverzita živočichů J. Schlaghamerskýzk 3/0/03+2 2-
PřF:Bi2080Histologie a organologie M. Duškovázk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi3030Fyziologie živočichů M. Váchazk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi3060Obecná genetika P. Kuglíkzk 3/0/03+2 1Z
PřF:Bi4020Molekulární biologie J. Šmardazk 3/0/03+2 4Z
PřF:Bi4020cMolekulární biologie - cvičení T. Botkaz 0/2/02 4-
PřF:Bi4060Fyziologie rostlin V. Gloserzk 2/0/02+2 2P
PřF:Bi4090Obecná mikrobiologie M. Vítězovázk 3/0/03+2 4P
PřF:Bi5120Antropologie E. Drozdovázk 2/0/02+2 2P
PřF:Bi5420Obecná virologie I. Rudolfzk 2/0/02+2 6P
PřF:Bi8150Evoluční biologie M. Macholánzk 3/0/03+2 5-
PřF:C1600Základní praktikum z chemie M. Nečasz 0/4/04 2-
PřF:C1601Základy obecné a anorganické chemie M. Nečaszk 2/0/02+2 1-
PřF:C2700Základy organické chemie J. Literákzk 2/0/02+2 2-
PřF:C3580Biochemie P. Bouchalzk 3/0/03+2 3-
PřF:C3600Biochemie - laboratorní cvičení J. Lochmanz 0/5/05 3-
PřF:C4223Základní laboratorní výpočty pro biology V. Sedláčekz 0/1/01 1-
PřF:C7777Zacházení s chemickými látkami J. Literákz 0/0/0 2 hodiny školení autorizovanou osobou.- 1-
PřF:E5540Biostatistika - základní kurz L. Dušekzk 3/0/03+2 5-
89 kreditů

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi1010cFylogeneze a diverzita rostlin - cvičení O. Rotreklováz 0/2/02 1-
PřF:Bi1022Úvod do studia specializace Experimentální biologie rostlin V. Gloserz 0/1/01 1-
PřF:Bi1060cCytologie a anatomie rostlin - cvičení M. Balážz 0/2/02 1-
PřF:Bi1190Biologie rostlinné buňky M. Šámalovázk 2/0/02+2 6P
PřF:Bi1301Botanická mikrotechnika H. Cempírkováz 0/2/02 3-
PřF:Bi3003Bakalářská státní závěrečná zkouška z Experimentální a molekulární biologie - specializace Experimentální biologie rostlin R. Veselská- 0/0/0- 6P
PřF:Bi3330Specializační seminář Experimentální biologie rostlin 1 V. Gloserz 0/2/02 5P
PřF:Bi3331Specializační seminář Experimentální biologie rostlin 2 V. Gloserz 0/2/02 6P
PřF:Bi4060cFyziologie rostlin - cvičení V. Gloserz 0/2/02 2P
PřF:Bi4926Vědecká práce v experimentální biologii rostlin V. Gloserz 0/2/02 2-
PřF:Bi6040Fyziologie rostlin pro pokročilé V. Gloserzk 1/0/01+2 6P
PřF:Bi6040cFyziologie rostlin pro pokročilé - cvičení V. Gloserz 0/4/04 6-
PřF:Bi6150Mykorhizní symbiózy M. Balážzk 1/0/02+2 4P
PřF:Bi6150cMykorhizní symbiózy - cvičení M. Balážz 0/1/01 4-
PřF:Bi7160Minerální výživa rostlin V. Gloserzk 2/0/02+2 3P
PřF:Bi7160cMinerální výživa rostlin - cvičení V. Gloserz 0/2/02 3-
PřF:Bi7570Fyziologická ekologie rostlin V. Gloserzk 3/0/03+2 5P
PřF:Bi7570cFyziologická ekologie rostlin - cvičení V. Gloserz 0/2/02 5-
44 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student si vybírá z nabídky povinně volitelných předmětů pro specializaci Experimentální biologie rostlin tak, aby za celé studium získal za povinné a povinně volitelné předměty nejméně 180 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:Bi0077English for Plant Biologists M. Bartákzk 1/01+2 --
PřF:Bi0077cEnglish for Plant Biologists - practice M. Bartákz 0/11 --
PřF:Bi2160Terénní cvičení z botaniky P. Šmardaz 0/0/0 blok 5 dnů.3 2-
PřF:Bi3060cObecná genetika - cvičení P. Lízalz 0/2/02 --
PřF:Bi4090cObecná mikrobiologie - cvičení J. Kučerováz 0/2/02 --
PřF:Bi4321Terénní cvičení z experimentální biologie rostlin P. Vácziz 0/0/0 3 dny.2 4-
PřF:Bi5000Bioinformatika R. Pantůčekzk 2/0/02+2 --
PřF:Bi5000cBioinformatika - cvičení J. Damborskýz 0/2/02 --
PřF:Bi6120Rostlinné explantáty H. Cempírkovázk 2/0/02+2 6-
PřF:Bi6120cRostlinné explantáty - cvičení H. Cempírkováz 0/2/02 6-
PřF:Bi7750Fytopatologie P. Hroudazk 2/0/02+2 5-
PřF:Bi8920Pokročilé mikroskopické metody J. Neradilzk 2/0/02+2 --
PřF:Bi8920cPokročilé mikroskopické metody - cvičení J. Neradilz 0/2/02 --
PřF:Bi9410Strukturní biologie J. Damborskýzk 2/0/02+2 --
PřF:C1605Základy obecné a anorganické chemie - seminář M. Nečasz 0/2/02 1-
PřF:C2701Základy organické chemie - seminář J. Literákz 0/1/01 2-
PřF:C7860Rostlinná biochemie J. Lochmanzk 2/0/02+2 --
PřF:E5540cBiostatistika - cvičení L. Dušekz 0/1/01 5-
47 kreditů