Bi5000 Bioinformatika I - nukleové kyseliny

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martina Damborská (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 11:00–12:50 A11/306
Předpoklady
( Bi4010 Základy molekulární biologie || Bi4020 Molekulární biologie ) && ( NOW ( Bi9060 Bioinformatika II ) || SOUHLAS )
Předpokladem je absolvování základní přednášky z molekulární biologie (např. Bi4020).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je zvládnutí běžných aplikací potřebných pro zpracování a analýzu sekvencí nukleových kyselin a proteinů, především seznámení posluchačů s informačními službami pro molekulární biologii dostupnými na internetu jako jsou molekulárně biologické databáze a nástroje pro jejich využití.
Výstupy z učení
Na konci kurzu jsou studenti schopni provádět návrh primerů, párové a mnohonásobné přiložení sekvencí a fylogenetické studie, anotaci nově stanovených sekvencí a přípravu sekvencí pro deponování v databázi.
Osnova
 • Molekulárně biologické databáze.
 • Sekvencování DNA.
 • Manipulace se sekvenčními daty.
 • Posuzování podobnosti sekvencí.
 • Mnohonásobné přiřazení sekvencí.
 • Srovnávací genomika.
 • Počítačové vyhledávání genů.
 • Vyhledávání motivů u proteinů.
 • Predikce sekundární struktury RNA.
 • Zaslání sekvence do databází.
 • Fylogenetické studie založené na sekvencích DNA a proteinů.
 • Analýza obrazu elektroforetických gelů.
Literatura
 • CVRČKOVÁ, Fatima. Úvod do praktické bioinformatiky. Praha: Academia, 2006. 150 s. ISBN 80-200-1360-1. info
 • Bioinformatics : methods and protocols. Edited by Stephen Misener - Stephen A. Krawetz. Totowa, New Jersey: Humana Press, 2000. xi, 500 s. ISBN 0-86903-732-0. info
 • ATTWOOD, Teresa K. a David J. PARRY-SMITH. Introduction to bioinformatics. 1st pub. Essex: Longman, 1999. xx, 218. ISBN 0582327881. info
 • Bioinformatics : a practical guide to the analysis of genes and proteins. Edited by Andreas D. Baxevanis - Francis B.F. Ouellette. New York: Wiley-Interscience, 1998. xiv, 370 s. ISBN 0-471-19196-5. info
Výukové metody
Výuka probíhá každý týden formou přednášek a samostatných cvičení v počítačové učebně.
Metody hodnocení
Pro ukončení předmětu je požadováno zpracování samostatné zápočtové práce dle zadaných úkolů z každého probíraného tématu. Zkouška ústní, řešení samostatného úkolu.
Navazující předměty
Informace učitele
http://orion.sci.muni.cz/kgmb/bioinformat/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/Bi5000